h1

Aanmoedigen?

vrijdag 7 december 2007

Het wordt steeds duidelijker waarom de sp.a, die vooruitging bij de gemeenteraadsverkiezingen, uit het Kortrijkse bestuur werd gezet. “Gezinsvriendelijk wonen,” zegt het huidige stadsbestuur en meteen schrapt het de renovatiepremies voor de woningen.

De maatregel wordt niet afgeschaft omdat hij slecht is, wel omdat hij te goed is. Teveel mensen in Kortrijk maken er dankbaar gebruik van om hun huis te verbeteren: sedert 2003, jaar van de invoering, hebben niet minder dan 2200 gezinnen er gebruik van gemaakt, dat is 7 procent van alle Kortrijkse woningen. Op een volledige legislatuur van 6 jaar kun je, omgerekend, dus bijna een tiende van alle Kortrijkse gezinnen helpen met de verbetering van hun woning. Dat is ook goed voor de betrokken mensen maar ook goed voor de stad, want zo blijven die mensen in Kortrijk wonen en heb je als stad inkomsten.
Die goede maatregel, op punt gezet door Frans Destoop en voluit gesteund door sp.a, wordt na amper 4 jaar al in de prullenmand gegooid. Zogezegd omdat men alles wil evalueren. Dat is onzin, natuurlijk. ’t is goed dat een bestuur zichzelf en z’n daden zo nu en dan eens evalueert. Maar tijdens een evaluatie lopende maatregelen stopzetten, dat ruikt al te veel naar (financieel) opportunisme. De belastingen worden ook elk jaar geëvalueerd. Worden ze daarom afgeschaft tot er een nieuwe regeling komt?

Het stadsbestuur bespaart dus ferm (minstens 1 miljoen euro) maar int evenveel belastingen: je krijgt dus minder voor minstens evenveel geld.

Een ander argument snijdt al evenmin hout: de renovatiepremie zou overlappen met premies van de Vlaamse overheid… Wat men sedert kort extra kan krijgen van Vlaanderen wordt dus door Kortrijk weer afgenomen. En als we het dan toch over overlapping hebben, gaan we dan het gemeentelijk onderwijs in Kortrijk afschaffen omdat er vrij katholiek en gemeenschapsonderwijs is? Stoppen we met ontwikkelingssamenwerking omdat die er is op federaal niveau?

Niet te begrijpen dat het ACW dit laat passeren (uit onze informatie blijkt dat Frans Destoop daar helemaal niet gelukkig mee is): alle woningen waarvoor een dossier werd ingediend zijn bescheiden of middenklasse woningen. Het kan ook niet anders, want in het reglement is voorzien dat enkel woningen met een laag of gemiddeld kadastraal inkomen in aanmerking komen. Maar voor de betrokken mensen scheelt het aanzienlijk: sommige premies (ook in zeer bescheiden woningen) gaan tot bij 5.000 euro. En wat komt er in de plaats: een wollige aankondiging over een woonwinkel en een woonplan. De kandidaat verbouwers, mensen die blijven kiezen voor Kortrijk, gaan ongetwijfeld een gat in de lucht springen.

Advertenties
h1

Dat heet dan gelukkig zijn

vrijdag 30 november 2007

Dinsdagavond gedebatteerd voor studenten van de KULAK. Met Bart Tommelein van VLD en Roel Deseyn van CD&V/NVA. Op mijn vraag wat ACW en ACV denken van de “deelakkoorden” van oranje-blauw, antwoordde Deseyn, zelf ACW-er: “Hoe meer ze de teksten ontdekken, hoe gelukkiger ze zijn”. De dag nadien kondigt ACV aan te betogen met ABVV en ACLVB tegen de plannen van oranje-blauw.

h1

Een post pakken

vrijdag 30 november 2007

Op 11 juni, daags na de federale verkiezingen, debatteerden we in de Kortrijkse gemeenteraad over de sluiting van postkantoren. Ik kondigde toen aan dat er, ook in Kortrijk, nog een reeks sluitingen zou volgen. Het gevolg van de volledige liberalisering van de postsector in Europa waardoor bedrijven zo concurrentieel mogelijk moeten zijn om te overleven. De meeste postkantoren in dit land zijn verlieslatend en daarom moeten ze dicht.

Stefaan De Clerck stelde de oprichting voor een een werkgroep met vertegenwoordigers van alle partijen en van de administratie.

Vandaag is het zover, het nieuws is bekend. Kortrijk houdt nog maar twee van zijn negen postkantoren over (Kortrijk Centrum in de Albertstraat en Marke), de aangekondigde werkgroep is nog nooit samengekomen. Toch zou dat nuttig zijn, ondermeer om geschikte Postpunten (ter vervanging van de gesloten postkantoren) te vinden. Zo is de sluiting van het kantoor in Heule uitgesteld omdat er nog geen Postpunt is. Straks sluit ook het kantoor Sint-Elisabeth (in de Burgemeester Danneelstraat), maar ook hier is nog geen vervangend Postpunt gevonden.

Schepen Jean de Bethune (één van de twee schepenen door De Clerck aangeduid om in de werkgroep te zetelen) zegt in de krant dat de beslissingen nog omkeerbaar zijn maar dat men “op documenten wacht”. Het moet naïeveteit of onwetendheid zijn want de beslissing van de post ligt vast. Meer nog, eind juni al werd de burgemeester tijdens een persoonlijk gesprek met de leiding van de Post hiervan op de hoogte gesteld.

Laat ons nu maar snel bijeenkomen en zien hoe we kunnen helpen aan een optimalisering van de dienstverlening van de post in Kortrijk.

h1

Verlegen

woensdag 26 september 2007

De Coene brengt Quick in verlegenheid, zo titelt Het Nieuwsblad vandaag op de regionale pagina’s.
Het megawinkeldorp Cora dat Moeskroen op zijn grondgebied wil, brengt Quick (Open VLD) een beetje in verlegenheid. ‘U bent voorstander van dit project terwijl het stadsbestuur er verzet tegen aantekent’, zei Philippe De Coene in de gemeenteraad.
Het project van de Belgische groep Cora is een doorn in het oog van het stadsbestuur, Unizo Kortrijk en de plaatselijke middenstand. Cora stelt al sedert eind jaren negentig alles in het werk om in de Moeskroense deelgemeente Dottenijs een reusachtig winkeldorp (55.000 m2 groot) te creëren met ook restaurants, een bowling, tuincentrum, filmzaal en uiteraard parkings. Kortrijk ving tot nog toe bot met beroepsprocedures en onlangs leverde Waals minister André Antoine zelfs een bouw- en uitbatingsvergunning af aan Cora. Met andere woorden, het project zit stilaan in de laatste rechte lijn. Daarom onderneemt de stad Kortrijk nu via de Raad van State een ultieme poging om het project onmogelijk te maken. Als liberaal gezinde Kortrijkzaan hoor je dezer dagen dus duidelijk tegen het project van Cora te zijn. In die zin zat Vincent Van Quickenborne (Open VLD) dan ook wat verveeld met de tussenkomst van Philippe De Coene (SP.A). Die citeerde uit een vroegere tussenkomst van de VLD op de gemeenteraad Daarin staat onder meer: ‘Kortrijk zou beter pestbelastingen ongedaan maken (reclamedrukwerk) in plaats van te procederen tegen Moeskroen.’ De Coene viseerde daarbij in de eerste plaats Van Quickenborne. Toen Quick nog in de oppositie zat, onthield hij zich over Cora op de gemeenteraad. Het stadsbestuur en een deel van de toenmalige VLD steunde toen wel het schepencollege dat een machtiging wilde bekomen van de gemeenteraad om te procederen in die zaak Cora. Maandagavond beperkte Quick zijn tussenkomst tot de melding dat ‘onze fractie het stadsbestuur toen gesteund heeft vanuit de oppositie. Ik heb me daarbij onthouden en mijn houding blijft op dat vlak hetzelfde.’ Gisteren gaf hij na diverse telefoontjes toch meer uitleg. ‘Open VLD heeft bij de coalitie-onderhandelingen water in de wijn gedaan, maar mijn houding blijft dezelfde. Ik vind dat de zon moet schijnen voor iedereen. Trouwens, wat als Moeskroen straks een klacht indient tegen het project van Foruminvest.’

Wat Quick in de gemeenteraad zei, en wat schepen jean de Bethune met veel aplomb herhaalde (waardoor het ook voor waarheid in de krant staat) klopt evenwel niet. De VLD heeft de stad Kortrijk vanuit de oppositie niet gesteund in die zaak. Daarvoor volstaat het om het het proces-verbaal van de zitting van maandag 16 juni 2003 even na te lezen. Daaruit blijkt dat alle raadsleden van VLD zich onthielden (na zware kritiek te hebben geleverd, zoals dan weer blijkt uit het mondeling verslag), terwijl Van Quickenborne tijdens de stemming de zaal verliet en zelfs niet gestemd heeft.

h1

Timing

maandag 18 juni 2007

Bart De Wever gelezen, deze ochtend vroeg bij de koffie, in zijn tweewekelijks opiniestuk in de krant De Morgen: “Nu grondig doorzetten met de staatshervorming”.

Bart De Wever gehoord, vijf uur later, op het radiojournaal: “De voorzitters van CD&V en N-VA lieten na hun ontmoeting alvast weten dat ze ermee kunnen leven dat de staatshervorming pas ingaat na 2009.

Politiek, een kwestie van timing.

h1

Vale gieren strijken neer in ons land

maandag 18 juni 2007

Electrabel verhoogt de prijs van aardgas met 13 à 20 procent voor particulieren en bedrijven. De prijs van elektriciteit gaat voor bedrijven met 5 procent omhoog, maar blijft ongewijzigd voor particulieren. De verhoogde prijzen zullen vanaf 1 september van toepassing zijn.

Zeven op de tien particuliere aardgasafnemers zijn klant bij Electrabel. Het gaat om de grootste prijsverhogingen sinds de vrijmaking van de energiemarkt. Alle prijsvoordelen van na de Vlaamse vrijmaking worden door deze verhoging volledig weggewerkt, zo bevestigt André Pictoel, voorzitter van de Vlaamse energiewaakhond VREG.

h1

Een dag verkeersbrigadier

woensdag 6 juni 2007

brigadier-1.jpgTussen de vele andere campagne-activiteitein in, ben ik deze ochtend van dienst geweest als verkeersbrigadier in een basisschool in Kortrijk. Ik mocht de kinderen (en sommige ouders) veilig laten oversteken en daarbij het doorgaand verkeer tegenhouden. Deze nieuwe werkervaring kaderde in het sp.a-beleid veilig verkeer en veilige schoolomgeving. Het was Verkeersminister Renaat Landuyt die niet zo lang geleden de zone 30 in alle schoolomgevingen installeerde en dat gebeurde niet zonder enige tegenstand. Vandaag is het goed om te zien of de 30-kilometergrens wordt gerespecteerd en of er andere maatregelen moeten worden genomen om de veiligheid van kinderen te verbeteren.

Verkeersbrigadier, het is een job waarbij je bijzonder aandachtig moet zijn want het risico komt uit alle hoeken. Proficiat overigens aan de vele verkeersbrigadiers die elke dag in het getouw zijn in al die scholen in het land.

Enkele observaties. De meeste mensen respecteren graag de snelheidsgrens en stoppen bijna spontaan aan de oversteekplaatsen. Sommige jongeren met brommertjes proberen er toch door te glippen. Steeds meer leerlingen komen met de fiets, het resultaat van een fietscampagne van de betrokken school. En de school zelf pleit voor nu en dan wat politietoezicht om de 30-grens te respecteren. Tevens wordt aan de stad gevraagd of er een herinrichting van de verkeersstromen kan komen.