Archive for februari, 2007

h1

Aanvalleuh!

dinsdag 27 februari 2007

In De Tijd van vandaag kondigt de grote baas van de Nederlandse Post en TNT de grote aanval aan op de De Post in België. Dat zal gebeuren via een dochter van TNT, te weten BD.

“U hoort het komende anderhalf jaar nog van ons,” laat Peter Bakker, de voorzitter van het directiecomité van de Nederlandse post- en expressgroep TNT, dapper optekenen in de krant.

De aanval is gepland op het segment gadresseerde zendingen. Afkomstig van zeer grote afgevers, banken of energiemaatschappijen, die dagelijks berichten naar hun tienduizenden klanten sturen. Onder de 50 gram behoren die zendingen vooralsnog tot het monopolie van De Post, erboven is de markt vrijgemaakt en kunnen TNT en BD al beginnen.

Maar natuurlijk wil TNT zo snel mogelijk de gehele markt vrij krijgen. Want in eigen land heeft het bedrijf, in een krimpmarkt, af te rekenen met felle concurrentie. En wat zegt Bakker over z’n concurrenten? “Het geheim van Selectmail en Sandd bestaat erin dat ze hun werknemers lagere lonen betalen en dat ze slechts twee dagen per week bezorgen. TNT doet dat zes dagen op zeven.” En hij voegt eraan toe: “Maar die systemen zullen naar elkaar toe groeien. Op een bepaald ogenblik zullen de klanten van onze twee concurrenten niet meer tevreden zijn met slechts twee leveringsdagen. Ofwel verminderen we ook het aantal dagen dat we post bezorgen. Maar enkel op voorwaarde dat de klant het daarmee eens is.”

De vaststelling: de hevige concurrentie in Nederland bedreigt de dienstverlening voor de consument, alsook de lonen en sociale statuten van de werknemers in de sector. En daarom wijkt één van de spelers uit naar België om er hetzelfde te organiseren.

De les: bij een liberalisering voorzie je maar beter afdwingbare sociale spelregels en garanties voor een universele dienstverlening. De Europese Commissie heeft nog werk.

Advertenties
h1

De punten van De Post

zaterdag 24 februari 2007

Sedert enkele maanden wordt actie gevoerd tegen de sluiting van twee postkantoren in Kortrijk. Een lokaal comité is er in geslaagd bijna 5.000 handtekeningen te verzamelen, aan tal van vensters in de betrokken buurten hangen protestaffiches. Een actie die veel sympathie opbrengt en terecht. Want de initiatiefnemers zijn mensen die zich inzetten voor hun buurt en de banden tussen de bewoners willen aanhalen. Ze doen dat ook nog eens vrijwillig. Chapeau.

Als volksvertegenwoordiger werd ik zopas per brief naar m’n standpunt gevraagd. Ik heb aan de woordvoerder van het comité voorgesteld om rond de tafel te zitten – een open gesprek lijkt me beter dan een brief – en het uitgebreid te hebben over de toekomst van de post in ons land en in onze streek.

Maar eerst over de postkantoortjes. Nadat eind vorig jaar bekend raakte dat De Post in een eerste ronde 160 postkantoren zou sluiten, heb ik in het halfrond meteen een vraag gesteld aan Staatssecretaris voor Overheidsbedrijven Bruno Tuybens (sp.a). Resultaat van dat debat, waar ook collega’s van andere partijen aan deelnamen, was dat een sluiting voortaan enkel gebeurt indien er in de buurt een vervangend postpunt wordt geopend (de leiding van De Post wou wat meer vrijheid maar kreeg die niet van Tuybens: geen sluiting zonder vervanging. Punt) . Zo’n postpunt is gevestigd in een kleine of grote kruidenierszaak en je kan er terecht voor de meeste postdiensten (evenwel niet voor financiële verrichtingen!). Volgens De Post is er een tevredenheid van 80 procent bij de gebruikers van de postpunten. Nu, ze bieden ook voordelen. Zo zijn ze veel meer open dan een klassiek kantoor maar daar staat dan weer tegenover dat mensen al eens klagen over een gebrek aan privacy.

Grote baas van De Post Johnny Thijs mag het mij niet kwalijk nemen. De vervanging van zeker één van de postkantoren in Kortrijk is niet zoals het hoort. Een kantoor in een volkse buurt aan de Brugsesteenweg gaat er dicht en het vervangende postpunt komt er in een Carrefour, anderhalve kilometer verder, aan een drukke ringlaan in het gelijknamige Ring Shopping Center. Dat is niet ernstig als je rekening houdt met minder mobiele mensen of oudere mensen. Dat moet dus beter kunnen.

Toch vrees ik dat de operatie waarbij de helft van de 1300 postkantoren in ons land worden gesloten, niet omgedraaid kan worden. De zogenaamde retailactiviteiten van De Post zijn immers zwaar verlieslatend en worden gecompenseerd door de winsten bij de mailactiviteiten (het verdelen van brieven en pakjes). De facteurs werken dus voor de kantoren.

En precies nu moet De Post zich wapenen in een vrijgemaakte postmarkt met hevige concurrentie in de bedeling van poststukken boven de 50 gram. De Europese Commissie wil intussen een laatste stap nemen en tegen 2009 de volledige postmarkt vrijmaken. Tegelijk blijkt uit een studie van Price Waterhouse Coopers (PWC), in opdracht van diezelfde Europese Commissie, dat de volledige vrijmaking geen goede zaak is voor consumenten van De Post (brieven worden duurder voor particulieren en kleine en middelgrote ondernemingen), de werkgelegenheid (veel jobs bedreigd in een bedrijf met nu nog meer dan 30.000 werknemers) en de overheid (die zal moeten instaan voor vervangende financiering van de universele dienstverlening er voor zorgen dat mensen in elke uithoek van het land een brief kunnen versturen en ontvangen – wat nu mee betaald wordt door de opbrengsten van het monopolie op de brieven tot 50 gram). Enkel de grootgebruikers van De Post zullen er beter van worden maar hun voordelen zullen niet resulteren in verlaagde prijzen voor hun consumenten.

Een liberalisering waar dus veel vragen bij gesteld kunnen worden. En dat hebben we in de Kamer van Volksvertegenwoordigers ook gedaan. Mede op mijn initiatief is een tekst gestemd die de regering van ons land opdraagt het huidige voorstel van de Commissie niet te steunen zolang de Europese Commissie op een reeks pertinente vragen geen duidelijk antwoord heeft gegeven. De antwoorden moeten trouwens ook aan het parlement ter goedkeuring worden voorgelegd.

Het doen stemmen van de tekst door de Kamer (wat in unanimiteit is gebeurd) lag niet zo voor de hand. Socialisten mogen dit dan al een domme liberalisering vonden, liberalen zijn er eigenlijk wel voor gewonnen. Maar bon, voorlopig gaat het niet door.

h1

Het zot niet in de kop krijgen

vrijdag 23 februari 2007

Journalist Luc Demiddele interviewt ondergetekende in het Kortrijks Handelsblad van vrijdag 23 februari jl.

Philippe De Coene (SP.A) moest na gewonnen verkiezingen zijn schepenzetel ruilen voor een zitje in de oppositie waar hij fractieleider werd voor SP.A-Spirit-Groen!. Tijdens de eerste échte gemeenteraad was het meteen goed raak: hij vroeg Stefaan De Clerck met de voeten op de grond te komen en zich niet te gedragen als een minister-president maar als een burgemeester van een stad met 74.000 inwoners. Hoewel goed geluimd is De Coene ook hard voor zichzelf. “Ik word liever gekweekt met te weinig dan met te veel.”

De burgemeester stelt anders dat in Hasselt wel alle bachelors kunnen aangeboden worden. Waarom dan niet in Kortrijk ?

Hasselt heeft een beperkte uitbreiding gekregen, rechten voor de unief en rockmuziek voor de hogeschool, het eerste bovendien in samenwerking met de universiteit van Maastricht. Stefaan De Clerck heeft zich in het Vlaamse Parlement onthouden voor Hasselt maar vraagt nu veel meer voor Kortrijk. Handig is anders. En het is bovendien in tegenspraak met het Vlaamse regeerakkoord. Daarom pleit ik voor een uitbreiding die goed doordacht is en indruk maakt op de Vlaamse regering. Luid roepen en alles willen zal er alleen voor zorgen dat we straks weer in een hoekje staan te mokken met het valse argument “dat de anderen meer krijgen”. Ik hoor trouwens dat de rector van de KULAK veel genuanceerder is, geen toeval me dunkt.
Trouwens, als je de „brain drain” wil stoppen dan zou je ook de masters moeten aanbieden! Weet je trouwens wat de belangrijkste reden is om uit deze regio weg te trekken.? Een gebrek aan groen en open ruimte. Dat staat in een recente studie van het West-Vlaams Economisch Studiebureau (WES). Wie aan economie wil doen, moet daarom aan ecologie doen! Maar dat pleidooi hoor je nergens want dan kunnen ze de streek niet meer dichtbouwen.

Mag Kortrijk dan geen pol en soc, politieke en sociale wetenschappen krijgen ?

Eigenlijk zou ik uit eigenbelang ja moeten zeggen. Met de sp.a recruteren wij steevast goed bij pol- en soccers en bovendien hebben we een groeiende werking van Animo (jonge sp.a-ers, nvdr) aan de KULAK. De sp.a was trouwens de enige lijst met een KULAK-student! Maar daar gaat het niet over, wel over een verstandig gebruik van het belastingsgeld! Wij moeten bescheiden zijn waar het past en onbescheiden waar het kan. Wat wil de burgemeester van Antwerpen, de echte metropool van Vlaanderen? Propere straten! Wat wil de burgemeester van Kortrijk? Een metropool zijn! De Clerck wil in Kortrijk een Business Improvement District, naar het voorbeeld van wereldsteden als Londen. Dat is een apart district in Kortrijk met een eigen fiscaal systeem! Is dat nu de prioriteit in een stad waar het moeilijk is om een café te vinden is dat na 22 uur open is, zoals blijkt uit het bestuursakkoord?

Op zeker moment was u behoorlijk boos tijdens de laatste gemeenteraad!

Ik had de moeite gedaan om een zeer genuanceerd betoog over het bestuursakkoord voor te bereiden. Het was muisstil in de gemeenteraad omdat het de eerste confrontatie was tussen De Clerck en De Coene. Maar tijdens mij betoog werd ik geregeld geprovoceerd door Carl Decaluwé, die mij voortdurend op de meest brutale manier onderbrak. Dan moet Stefaan De Clerck ingrijpen en het reglement toepassen want hij is voorzitter van de gemeenteraad geworden, mee met onze steun. Dat heeft hij uiteindelijk wel gedaan maar toen was de sfeer al helemaal verzuurd. Ik verschiet telkens opnieuw. Van mensen die graag de grote jan uithangen en zich in een gemeenteraad dan tonen als kleine spelertjes.
Overigens, wie heeft de nieuwe bestuursploeg en de schepenen van de VLD gefeliciteerd? Wij, de mensen die buitengebonjourd zijn. Wie heeft ook positieve dingen verteld over het bestuursakkoord? Wij en we weten waarom we dat doen. We denken niet zwart-wit. Het enige wat ons interesseert is de toekomst van Kortrijk en de deelgemeenten en de mensen die er wonen. Voor dat algemeen belang gaan we ons de komende jaren inzetten. Daarom ook moet ik De Clerck soms al eens tegenspreken en vragen of hij met de voetjes op de grond wil komen.

Wat begrijpt u onder algemeen belang?

De Federale regering heeft vrijdag 12,2 miljoen euro toegezegd voor het nieuwe politiekantoor in Kortrijk. In dit nieuwe gebouw worden federale en lokale politie samen ondergebracht, op Kortrijk-Weide, aan de Westelijke ring, nu nog in eigendom van het Fonds voor Spoorweginfrastructuur. Kortrijk vroeg daarvoor eerder een te hoog bedrag, typisch, maar daar wilde de regering niet op ingaan. In het belang van de stad hebben we dan aangedrongen op een herwerking van het dossier en dat werd nu goedgekeurd. Het komt erop neer dat de federale overheid 25 jaar lang een te indexeren huurprijs van 488.071 euro zal betalen aan Kortrijk. Over 25 jaar zal dus 12.201.775 euro worden betaald. Dit akkoord illustreert de bereidheid van de SP.A op om voluit te gaan voor goed onderbouwde Kortrijkse dossiers, zelfs al zitten we nu in de oppositie. Begrotingsminister Freya Vandenbossche werkte mee aan een evenwichtig compromis waardoor de realisatie van het complex nu echt kan starten.

Net nu stelt de Stadsmonitor dat Kortrijk er op alle vlakken op vooruit gaat. Dat moet toch wat hard aankomen?

Ja, wij leven in een harde wereld hé! (lacht). Oprecht. Ik ben blij dat de mensen in Kortrijk blij zijn. Daarvoor doe je ten slotte aan politiek. Ik durf stellen dat wij in de voorbije zes jaar een wezenlijke bijdrage leverden aan het uitzicht en het klimaat in deze stad. Rap en Rein was eerst mijn bijnaam, nu is het een begrip. Het grote ICT-project dat wij lanceerden, heeft ook voor een goed gevoel gezorgd.
Die Stadsmonitor bevestigt nu dat onze stad er op vooruitging de voorbije twee jaar. Ik heb dat gevoeld bij de verkiezingsuitslag want we hebben exact 1357 stemmen meer behaald dan in 2000. Maar in weerwil van de kiezer verhuisden we naar de oppositie. Toch zit aan alles een goede kant. Een oppositiekuur zal ervoor zorgen dat we het zot niet in de kop krijgen, dat we niet aan arrogantie van de macht beginnen te lijden. Ik ben liever gekweekt in de miserie dan in de luxe, vraag het maar aan KV Kortrijk.
Onlangs woonde ik de match Waasland-KVK bij. Mijn goeie vriend Freddy Willockx vertelde mij: “Die verkiezingsuitslag moet pijn gedaan hebben. Ik heb met jou meegeleefd omdat ik het ooit zelf meegemaakt heb. En kijk, het is weer anders geworden.! Doe dus gewoon verder maar wees op je hoede.”

Want een andere goede vriend is Vlaams minister van onderwijs Frank Vandenbroucke.

Dat klopt. In 2003 bracht ik het concept aan voor zijn boek 10 kleine Belgen, en werkte het ook uit. Uit 11.000 brieven plukte ik negen verhalen. Het ging telkens om dikke miserie, uit het leven geplukt van negen kleine Belgen. Frank Vandenbroucke stelde dan als tiende kleine Belg een nieuw sociaal beleid voor. Nu nog krijg ik daarover mails, telefoons en brieven.

Heeft u te drastisch verjongd bij de verkiezingen?

Jong houd je fit en wij zijn toch vooruit gegaan in plaats van achteruit. En wat wellicht ook een rol speelde: wij vroegen enkele concrete dingen, zoals bijvoorbeeld vijf gratis vuilniszakken voor elke inwoner of een persoonlijke begeleiding voor elke jonge werkloze. Maar dat zijn natuurlijk dingen die de mensen verstaan, en dus te gewoon, hé (lacht)!

(Luc Demiddele)

h1

Stef, Quick en Flupke

donderdag 22 februari 2007

Gelezen in Het Nieuwsblad van donderdag 22 februari 2007 onder de titel Drie tenoren.

Ik dank mijn collega’s Vincent en Philippe omdat ze zich zo goed over de Kortrijkse dossiers hebben ontfermd”, liet burgemeester Stefaan De Clerck zich ontvallen op de wekelijkse persontmoeting. De ironie droop er vanaf en De Clerck kon niet verbergen dat hij er moeite mee heeft even in het defensief te zijn gedrongen.

Wat is er gebeurd? Enkele dagen geleden pakten Vincent Van Quickenborne (VLD) en Philippe De Coene (SP.A) ongeveer tezelfdertijd uit met nieuws over twee belangrijke Kortrijkse dossiers. Gunstig nieuws, dat spreekt. Van Quickenborne kon meedelen dat het Innovatiecentrum in Kortrijk blijft, De Coene dat de bouw van het nieuwe politiekantoor kan beginnen. Het levert de twee politici allicht enig applaus op bij de Kortrijkse burger. Al krijgen ze daarmee wel iets te veel eer. Je zou ook kunnen zeggen dat De Coene en Van Quickenborne aardig hun best gedaan hebben om De Clerck vliegen af te vangen.

Het dossier van het Innovatiecentrum was duidelijk het dossier van De Clerck en bij dat van het politiekantoor was hij nauw betrokken. Toch is hij twee keer in snelheid genomen. Ten eerste omdat er op het nationale niveau ook SP.A’ers en VLD’ers op sleutelposities zitten, maar vooral omdat er vier maanden na de gemeenteraadsverkiezingen alweer volop verkiezingskoorts heerst.

Op 10 juni vindt het volgende grote treffen plaats en mogelijk staan de drie tenoren (De Clerck, Van Quickenborne, De Coene) dan weer tegenover elkaar.

Zijn De Coene en Van Quickenborne hiermee over de schreef gegaan? Collegiaal is het niet echt te noemen, maar het politieke bedrijf is nu eenmaal geen spel voor doetjes. Van Quickenborne moet wel oppassen dat hij niet met vuur gaat spelen. Bij het ACW was er al geen groot enthousiasme over deze coalitie. Over Quick (slim en uitgekookt) hebben ze bij het ACW al helemaal hun twijfels. De liberalen moeten bovendien uitkijken dat dit wantrouwen niet overslaat op de middenstanders binnen CD&V. Anders belooft het niet veel goeds voor deze coalitie.

Toch enige commentaar. Enkele weken geleden maakte Stefaan De Clerck veel misbaar over de verhuizing van het innovatiecentrum van Kortrijk naar Brugge. Zogezegd had een overijverige ambtenaar van het IWT, het Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen dat bekokstoofd, aldus De Clerck: “Voor zo ver ik weet, is er in het noorden van de provincie geen enkele politieke druk om het Innovatiecentrum naar Brugge te krijgen. Waar is het IWT dan mee bezig als het om redenen van interne organisatie tot zo’n beweging wil beslissen?,” zo liet De Clerck optekenen.

Maar wat bleek. De beslissing was helemaal niet genomen door het IWT en zijn leidinggevende ambtenaar, Paul Zeeuwts. Die had enkel, plichtsgetrouw, de brieven van De Clerck daarover keurig beantwoord. Tussen de regels kon je lezen dat de man eerder de uitvoerder was van een elders genomen beslissing. Enig onderzoek door ondergetekende wees uit dat elders niets minder dan de Vlaamse regering was, halverwege 2005. De Vlaamse regering keurde toen een visienota goed over het Vlaams Agentschap Ondernemen (VLAO) dat het Innovatiecentrum huisvest. In die visienota staat dat het VLAO een antenne krijgt in elke provinciehoofdplaats. Voor West-Vlaanderen is dat nog altijd Brugge en daarmee was de verhuizing betekend. De beslissing is geïnspireerd door Jan Callens (CD&V), ex-directeur van de ook al ex-Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) West-Vlaanderen, nadien kabinetsadviseur bij Vlaams minister-president Yves Leterme en intussen administrateur-generaal van het VLAO. De Clerck vocht dus een beslissing aan van twee partijgenoten – Leterme en Callens – en van een coalitiepartner, voogdijminister Fientje Moerman (VLD). Dat is natuurlijk delicaat en daarom was de chef van het IWT, Paul Zeeuwts, de kop van jut. Terwijl het de man weinig kan schelen waar in West-Vlaanderen het Innovatiecentrum z’n tenten opslaat. Opvallend was ook dat meerdere mensen in de regio wilden opkomen voor het behoud in Kortrijk. De Clerck organiseerde snel een persconferentie om te tonen dat hij in het dossier het voortouw nam en werd daarop, zoals Het Nieuwsblad schrijft, in snelheid genomen door Q.

h1

Freddy ziet klaar

woensdag 21 februari 2007

In Het Nieuwsblad van zaterdag 17 februari jl. verscheen een commentaarstukje van Freddy Vermoere, de nieuwe regioredacteur. Zo’n commentaartje op de regionale bladzijden van een krant, dat was lang geleden. En Freddy ziet de lijnen, zo blijkt.

“De eerste Kortrijkse gemeenteraad in de nieuwe legislatuur was bijzonder leerrijk. Tussen Philippe De Coene (SP.A) en burgemeester Stefaan De Clerck (CD&V) klikte het zes jaar lang, maar De Coene heeft het De Clerck niet vergeven dat die hem naar de oppositiebanken verwees.

Eerste les: vriendschappen in de politiek overleven geen coalitiewissels.
Tweede les. Een oppositiekuur maakt snedig. Zo goed als De Coene de voorbije jaren zijn best deed om De Clerck ter wille te zijn, zo scherp komt hij nu voor de dag. De Coene was op dreef en verweet De Clerck dat hij zich te veel de burgemeester waant van het één miljoen inwoners tellende Eurodistrict. ,,Sta weer met beide voeten op de grond, zei hij, ,,je bent de burgervader van Kortrijk een stad van 74.000 inwoners waar het in de week vaak moeilijk is om na tienen een café open te vinden. De Clerck kon er niet echt om lachen.

Derde les. De ACW-fractie gaat zich op de gemeenteraadszittingen braafjes schikken naar de partijtucht. En dat moet steken, zeker nu De Coene en co niet langer zwijgen. Binnenskamer laat de ACW-fractie vaak dezelfde commentaren horen over haar’ burgemeester. Alleen moeten de ACW’ers die kritiek noodgedwongen beperken tot de besloten kring.

Vierde les. De VLD-schepenen zullen zich nog lang als trouwe vazallen gedragen. Ergens begrijpelijk ook. De eerste keer mee in het bad genomen worden om het grote’ Kortrijk te besturen, dat doet iets met een mens. Bovendien zijn Wout Maddens en Marie-Claire Vandenbulcke groentjes’ in het schepencollege en hebben ze tijd nodig om zich in te werken.

Vijfde les. Met Vincent Van Quickenborne, de architect van de nieuwe VLD, is burgemeester De Clerck nog niet klaar. Quick zal als gemeenteraadslid braaf binnen de lijntjes kleuren, maar De Clerck daarbuiten af en toe het vuur aan de schenen leggen. Het verhaal over de ambetantenaren bood al een voorsmaakje.Zesde les. Toch is de blauwe voorman ook met De Clerck nog niet klaar. Die beheerst als geen ander de kunst om met een venijnig grapje tijdens de gemeenteraad vriend en vijand in het gareel te houden. Tot Van Quickenborne die nog de eed moest afleggen als gemeenteraadslid: ,,Je hebt nog altijd geen strafregister zeker… Veel gelach, maar niet bij Quick.

Zevende les. Het Vlaams Belang is wakker geschoten. Nieuwkomer Maarten Seynaeve (VB) deed in zijn eerste zitting bijna meer tussenkomsten dan de verzamelde Belang-fractie de voorbije zes jaar.”

h1

Federaal geld voor nieuw politiekantoor

woensdag 21 februari 2007

De federale regering heeft zopas haar financiële deelname aan het nieuwe politiekantoor in Kortrijk goedgekeurd. Met het nieuwe engagement is een te indexeren bedrag van ongeveer 12,2 miljoen € gemoeid.

Het nieuwe gebouw moet dienen om de diensten van de federale politie en de lokale politie samen in onder te brengen. Het zou opgericht worden op de terreinen op ‘Kortrijk-Weide’ aan de Westelijke ring, nu nog in eigendom van het Fonds voor Spoorweginfrastructuur.

De federale regering was bereid tot deelname aan het project maar er was lang discussie over de wijze van financieren en over de hoogte van het bedrag. Kortrijk vroeg een bepaald bedrag maar daar wilde de regering niet op ingaan. In het belang van de stad heeft de sp.a dan aangedrongen op een herwerking van het dossier en dat heeft de federale regering op vrijdag 16 februari goedgekeurd. Het komt erop neer dat de federale overheid gedurende 25 jaar een te indexeren huurprijs van 488.071 € zal betalen aan de Kortrijk.

Over die 25 jaar zal dus 12.201.775 € worden betaald, te vermeerderen met de toe te passen index. Zo komt de federale overheid haar engagementen na die via een verdeelsleutel werden vastgelegd op 30 procent.

Het akkoord illustreert de bereidheid van de sp.a op om voluit te gaan voor goed onderbouwde Kortrijkse dossiers, zelfs al zitten we nu in de oppositie.