Archive for maart, 2007

h1

De kandidaten van de sp.a voor de Kamer

woensdag 28 maart 2007

De sp.a stelde dinsdag de belangrijkste kandidaten op de lijsten voor de Kamer voor. Deze week worden ze voorgelegd aan de provinciale congressen. In West-Vlaanderen is dat intussen al gebeurd. Het congres keurde er de lijsten goed, op twee tegenstemmen en een onthouding na.

In Oost-Vlaanderen trekt vice-premier Freya Van den Bossche de kamerlijst. Op de tweede plaats staat kamerfractieleider Dirk Van der Maelen, op zijn beurt gevolgd door staatssecretaris Bruno Tuybens. Kamerlid Magda De Meyer staat op vier. De vijfde plaats wordt ingevuld door spirit. Kamerlid Dylan Casaer staat op zes. Uittredend senator en schepen in Gent Fatma Pehlivan duwt de lijst. Cathy Plasman, fractieleider in de Gentse gemeenteraad, wordt eerste opvolger. De tweede plaats bij de opvolgers gaat naar Jan Van Der Poorten, arbeider bij Audi Vorst.

In West-Vlaanderen trekt federaal minister Renaat Landuyt de kamerlijst. Op de tweede en de derde plaats staan respectievelijk de uittredende kamerleden Dalila Douifi en Philippe De Coene. De vierde plaats is voor spirit. Lijstduwer is Oostends OCMW-voorzitter Franky De Block. Bij de opvolgers gaan Patrick Lanssens, burgemeester van Koekelare, en Nancy Bourgoignie, schepen in Oostende, respectievelijk voor de eerste en de tweede plaats.

Peter Vanvelthoven trekt de kamerlijst in Limburg. Meryame Kitir, arbeidster bij Ford Genk, neemt de tweede plaats voor haar rekening. Sinds begin dit jaar zetelt dit lid van het jongerenkabinet van partijvoorzitter Johan Vande Lanotte in de gemeenteraad van Maasmechelen. Lijstduwer in Limburg is bestendig afgevaardigde Hilde Claes. Senator Ludwig Vandenhove is eerste opvolger.

Uittredend kamerlid en schepen in Vilvoorde Hans Bonte voert de lijst aan in Brussel-Halle-Vilvoorde, onmiddellijk gevolgd door Katia Segers. Zij woont in Liedekerke en is hoogleraar aan de VUB. De derde plaats wordt ingevuld door spirit. Op vier staat Vlaams parlementslid Elke Roex. De eerste opvolger is Amy Gille, gemeenteraadslid in Zaventem.

In Leuven trekt federaal minister Bruno Tobback de lijst. Op twee en drie staan respectievelijk Griet Vandewijngaerden, eerste schepen in Kortenaken, en Gino Debroux, eerste schepen in Landen. spirit vult de eerste opvolgerplaats in.

Christine Van Broeckhoven voert de kamerlijst in Antwerpen aan. Jan Peeters, burgemeester van Herentals, staat op twee. De derde plaats is voor uittredend kamerlid Maya Detiège. spirit vult de vierde plaats in. Vijf, zes en zeven gaan respectievelijk naar Jim De Ridder (schepen in Niel), Greet van Gool (kamerlid) en Margaretha Guidone (milieuactiviste). Patrick Janssens, burgemeester van Antwerpen en Vlaams parlementslid, duwt de lijst.

“We werken samen met geëngageerde mensen rond heldere standpunten”, legt Johan Vande Lanotte, die de Senaatslijst zal aanvoeren, uit. “We stellen duidelijkheid voorop en dit met een ploeg ervaren en nieuwe mensen. Arbeiders, professoren, milieubewuste en actieve mensen die een estafette vormen met ervaren lijsttrekkers en lijstduwers die hun sporen verdiend hebben. Een rijke mix , een ploeg, die kan stoelen op een sterk inhoudelijk project.”

Advertenties
h1

Stef, Quick en Flupke (Part Two)

woensdag 28 maart 2007

Onder de titel Onchristelijke Tijden schreef journalist Hannes Cattebeke volgend lezenswaardig stuk in de recente Knack special over het zuiden van West-Vlaanderen.

Hoewel CD&V zijn absolute meerderheid is kwijtgespeeld, heeft de partij van burgemeester Stefaan De Clerck nog altijd een verpletterend overwiht in het schepencollege. Vraag is of hij de afkalving van zijn electoraat kan stoppen.

‘Kom, kom’, zeggen enkele goedgeplaatste Kortrijkse CD&V’ers in koor. ‘Een beetje eerlijk blijven, hè. De coalitiebesprekingen na lokale verkiezingen draaien alleen maar om de mandaten. Zo simpel is dat. Staatssecretaris Vincent Van Quickenborne stelde zich tevreden met anderhalve schepen. De Coene wilde er drie. Dan is de keuze gauw gemaakt.’ Nochtans wa s de aanpak van toenmalig schepen Philippe De Coene na de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober perfect verdedigbaar. Anders dan in 2000 had CD&V immers geen absolute meerderheid meer. Potentiële coalitiepartners konden dus meer eisen dan die ene schepenzetel waarmee de SP.A het de afgelopen zes jaar had moeten stellen. Alleen had De Coene moeten weten dat de Kortrijkse VLD, die sinds mensenheugenis in de oppositie zit, dit keer bereid was om een zware prijs te betalen.

‘Ons was het minder om het aantal schepenen te doen. Al heeft Wout Maddens wel degelijk een zware portefeuille’, zegt Van Quickenborne. ‘De stad was niet slecht bezig, maar kon beter. Dus hebben we ons tijdens de coalitiebesprekingen geconcentreerd op de dingen die we wilden veranderd zien. Het belangrijkste was dat er een goed akkoord was.’ Toch wilde hij blijkbaar geen risico nemen. Na het bod van de SP.A had de liberaal ook twee schepenen kunnen vragen, maar hij nam meteen genoegen met anderhalf mandaat. Zelfs als De Coene zijn eis tot twee schepenen had afgezwakt, was de VLD daar nog netjes ondergebleven.

De dag na de verkiezingen ging De Coene langs bij Stefaan De Clerck, maar daarna hoorde hij twee dagen lang niets meer van zijn toenmalige coalitiepartner. Tot Johan Vande Lanotte hem op woensdag belde. De SP.A-voorzitter wou weten wat er precies was gebeurd, ‘want het zag er niet goed uit.’ De Coene deed nog een paar pogingen om tot een open en inhoudelijk gesprek met De Clerck te komen. Tevergeefs.

Het aanbod van de liberalen was dan ook een uitstekende deal voor CD&V. Ondanks het tegenvallende verkiezingsresultaat en het verlies van drie zetels zullen de christen-democraten tegen de volgende verkiezingen toch weer zeven schepenen hebben, want een van de liberale schepenmandaten verhuist na een paar jaar weer naar CD&V. Daarom hadden zelfs de ACW’ers binnen de christen-democratische partij geen moeite met de minder voor de hand liggende coalitiepartner. Zowel Guy Leleu, Lieven Lybeer als Alain Cnudde bleef immers in het college, en Franceska Verhenne kon OCMW-voorzitter blijven. Als VLD-schepen Marie-Claire Vandenbulcke haar mandaat in 2010 weer moet afstaan, wordt ze vervangen door Filip Santy, een gewaardeerde dossiervreter die electoraal nogal mager scoort en al jaren wacht op een uitvoerend mandaat.

Hoe dan ook, het zal Van Quickenborne worst wezen. ‘Wij hebben op de inhoud gespeeld en zo het vertrouwen van Stefaan De Clerck gewonnen’, zegt hij. ‘Ik kan met de burgemeester opschieten. Bovendien weet hij dat ik mijn invloed in Brussel altijd gebruik om Kortrijk vooruit te helpen. Zelfs toen we nog in de oppositie zaten, deed ik dat consequent.’

Volgens SP.A’er Philippe De Coene heeft CD&V zijn partij echter gedumpt omdat ze succes had. ‘Dat is een oude CVP-reflex’, zegt hij. ‘De SP.A heeft tijdens de voorbije bestuursperiode trouwens circa 25 miljoen euro federaal en Vlaams geld naar Kortrijk gehaald, zelfs toen de CD&V niet in de regering zat.’

Daar zijn ze het bij CD&V nochtans niet helemaal mee eens. Tijdens de gemeenteraad van februari kwam het zelfs tot een vlammende woordenwisseling tussen De Coene en Vlaams Parlementslid Carl Decaluwé (CD&V). ‘De Coene heeft twee gezichten’, zegt Decaluwé. ‘Op het schepencollege spreekt hij zijn goedkeuring uit, maar in Brussel blokkeert hij hetzelfde dossier via zijn eigen ministers.’

Op zijn beurt geeft De Coene af op Stefaan De Clerck die hij ‘de minister-president van Zuid-West-Vlaanderen’ noemt. ‘Kortrijk is al vaak de dupe geweest van de Clercks soloslim. ‘Zo wil hij op eigen houtje alle academische bachelors naar de KULAK halen, in plaats van een verstandige keuze te maken. Als we hem er dan op wijzen dat zoiets botst met het beleid van Vlaams minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke, trekt hij zich daar niets van aan. Zo zorgt hij in onze regio de frustraties.’

Op de eerste zitting van de nieuwe gemeenteraad feliciteerde de SP.A de rooms-blauwe bewindsploeg met de coalitie, maar ze legt haar eieren niet in één mand. Enerzijds is De Coene vast van plan om zelf met een positief project naar buiten te komen. ‘Daarvoor dienen de dertig agendapunten die we voorop hebben gesteld en waarover we de komende zes jaar als een soort schaduwkabinet zullen waken.’ Anderzijds geeft hij toe te geven dat hij ‘echt ziek’ is geweest van ‘het gebrek aan respect’ van De Clerck. ‘Zes jaar hebben we goed samengewerkt. En na de verkiezingen hebben we nauwelijks een uur gesproken. Zo’n behandeling verdienen we niet. Door onze jarenlange samenwerking weten we wel perfect hoe De Clerck tewerk gaat, en daardoor zullen we nog efficiënter oppositie kunnen voeren.’

Maar het gevaar schuilt voor CD&V niet alleen in de oppositie. Binnen CD&V maken sommigen zich zorgen over de populariteit van Vincent Van Quickenborne. De staatssecretaris trekt straks de West-Vlaamse lijst voor de Kamer, de kans bestaat dat hij minister wordt, en hij is nog altijd maar 33 jaar. Bovendien komt hij met zijn meer dan 6.000 voorkeurstemmen in de buurt van de burgemeester, die zijn gigantische score van 2000 (15.000 voorkeurstemmen) op 8 oktober bijna gehalveerd zag. Bovendien moet De Clerck met lede ogen aanzien hoe zijn partij in Kortrijk, hoewel nog steeds incontournable, begint af te kalven. Al een tijdje doen geruchten de ronde over een mogelijke terugkeer van De Clerck naar het federaal niveau overwegen, en zijn naam dook zelfs een paar keer op als mogelijk Vlaams minister. Maar insiders beweren dat Vlaams minister-president Yves Leterme zwaar ontgoocheld was over de campagne, het resultaat van de Kortrijkse CD&V-N-VA-lijst én de nieuwe coalitie. De Clerck was ten slotte een van de enige burgemeesters van een Vlaamse centrumstad die zwaar moest inleveren. Dus zou Van Quickenborne wel eens sneller dan verwacht de populairste politicus van Kortrijk kan worden.

Als CD&V-Kortrijk de komende jaren blijft achteruit gaan, zou het ondenkbare mogelijk kunnen worden na de gemeenteraadsverkiezingen van 2012: een alternatieve, paarse coalitie. Al zal de Open VLD of de SP.A dan wel fors vooruit moeten gaan, en zullen ze de strijdbijl moeten begraven. Door het diepgewortelde wantrouwen tussen Van Quickenborne en De Coene dachten ze er nog niet over om de koppen bij elkaar te steken in de aanloop naar de verkiezingen van 8 oktober 2006. Ze hadden bijvoorbeeld kunnen afspreken om alleen in een meerderheid met CD&V te stappen in ruil voor minstens drie schepenzetels. Maar daarvoor was het water te diep.

De Coene is er na jaren van aandringen wel al in geslaagd om een samenwerkingsakkoord af te sluiten met Groen!. Voor de verkiezingen was een kartel nog onbespreekbaar, maar ondertussen vormen SP.A-Spirit en Groen! één fractie in de gemeenteraad. Een schrale troost voor wie aan het begin staat van zes jaar in de woestijn. Want, zoals De Coene zelf al opmerkte, ‘in de oppositie krijg je niets’.

h1

Verkiezingscampagnes en masochisme

vrijdag 23 maart 2007

Op zaterdag 24 maart begint voor de politieke partijen en de verkiezingskandidaten de “sperperiode”. Dat wil zeggen dat we vanaf nu tot en met 10 juni, datum van de verkiezingen, bij wet beperkingen opgelegd krijgen zowel inzake de uitgaven voor de campagne als de wijze waarop we die campagne mogen voeren.

Twee dagen voor het begin van de sperperiode heeft de Kamer die wet overigens nog licht gewijzigd. Rijkelijk laat, juist, maar wel nuttig en nodig. Steeds meer partijen en kandidaten communiceren via het internet en daarover stond in de wet geen duidelijke regeling. Nu wel: communiceren via het internet mag in zoverre het niet om betalende boodschappen gaat. Een filmpje op YouTube, campagne op de eigen (partij)site, een eigen stek op een blogsite, het mag allemaal, in zoverre er niet voor moet betaald worden door de kandidaat. Diezelfde kandidaat moet dan wel de productiekosten voor een filmpje netjes vermelden op z’n aangifte van verkiezingsuitgaven.

Toch lijkt het nuttig de wet veel fundamenteler te wijzigen. Zowel wat betreft de financiële middelen als de media die mogen ingezet worden. Laat ons beginnen bij het laatste. Folders bussen (of tegen betaling laten bussen) mag, visitekaartjes uitdelen ook, verkiezingsborden optrekken in het open landschap eveneens. Maar commerciële affiches (de zogenaamde 20 vierkante meters), spotjes in de bioscoop, reclame op radio en tv zijn dan weer verboden. Ten minste, binnen de sperperiode. Want buiten verkiezingstijden mag dat allemaal wel. We staan dus toe dat de brievenbussen de laatste week voor zondag 10 juni zullen uitpuilen van het verkiezingsdrukwerk en dat langs de wegen de verkiezingsborden mekaar verdringen. Terwijl we goed weten dat veel van dat drukwerk meteen richting containerparken gaat en we door het bos van de borden de boodschap (en de kandidaten) niet meer zien. Terwijl we tevens weten dat we met de (verboden!) commerciële affiches en spotjes op radio en tv veel meer mensen bereiken. Dat is masochisme, zonder meer. Overigens mag er wel geadverteerd worden in kranten en tijdschriften. Hoewel ook zeer duur wordt dat verrassend genoeg niet als commercieel beschouwd.

De huidige wet is natuurlijk tot stand gekomen met de beste bedoelingen. In de jaren ’80 gingen de partijen zonder uitzondering met de klak rond om de steeds duurder wordende campagnes te kunnen betalen. Partijen kwamen daardoor in opspraak, hun vertegenwoordigers soms zelf voor de rechtbank. Daarom werd orde op zaken gezet, zowel wat de inkomsten als wat de uitgaven betreft : financiële sponsoring van partijen werd zwaar beperkt en wat overbleef (blijft) aan strenge regels onderworpen. In de plaats kwam een doorzichtige overheidsfinanciering met een openbare boekhouding van de partijen. Ten slotte werden ook de verkiezingscampagnes aan banden gelegd en omdat 20 vierkante meters geacht werden veel geld op te slorpen werden ze meteen ook verboden.

Die wet dateert van 1989, uit de vorige eeuw, en is gedateerd. Daarom het voorstel om de partijen de vrijheid te geven om hun campagnemedia te kiezen. Met als voorwaarde dat de campagne-uitgaven verminderd worden. Dat kan gemakkelijk. Voor de verkiezingen van juni aanstaande mogen de Vlaamse partijen in Vlaanderen en Brussel naar schatting 17 miljoen euro uitgeven. Dat is 700 miljoen Belgische frank. 700 miljoen Belgische frank. En dat op minder dan 80 dagen tijd. Dat is bijna 9 miljoen frank per dag.

Nu moet gezegd dat de partijen de voorbije verkiezingen minder hebben uitgegeven dan ze mogen. Zowel bij de federale verkiezingen van 2003 als bij de Vlaamse en Europese verkiezingen van 2004 spendeerden ze gemiddeld zowat 70 procent van wat ze mochten spenderen. In 2003 en 2004 werd dus bewezen dat het met minder kan. Alleen bestaat het risico dat als meer communicatiemiddelen mogen ingezet worden, er ook meer zal uitgegeven worden. En dat kan niet de bedoeling zijn, zeker omdat de inkomsten van partijen grotendeels komen van overheidsdotaties, van de belastingbetaler. Wat soberheid is dus op zijn plaats.

Het zou dus goed zijn om de in de wet de maximumbedragen wezenlijk te verminderen. Tegelijk kan ook de in de wet ingebouwde discriminatie tussen kandidaten beëindigd worden. Prominente kandidaten (de eerste plaatsen) mogen, via een ingewikkeld systeem, veel meer uitgeven dan gewone kandidaten. Dat is vreemd omdat de impact van de lijststem op de verkiesbaarheid van de kandidaten de voorbije jaren dan weer met de helft is verminderd. Laat partijen maar zelf het hun toegewezen campagnebudget naar eigen keuze verdelen onder de kandidaten.

Samengevat: minder betutteling en minder geld uitgeven.

h1

Frank, Renaat en Flip in Den Bras

woensdag 14 maart 2007

Op donderdagavond 22 maart is er Soirée Flambée in Den Bras. Soirée Flambée is een open en direct gesprek tussen politici en jongeren, Den Bras is een café voor jongeren (en minder jongeren) aan het Stationsplein in Kortrijk, één van de leukste en drukst bezochte cafés van Kortrijk trouwens.

Genodigden op 22 maart zijn Frank Vandenbroucke, Renaat Landuyt en Philippe De Coene, het gesprek wordt geanimeerd door Luk Alloo. Eerste vraag van Alloo: waar waren Vandenbroucke, Landuyt en De Coene mee bezig tussen hun achttiende en hun tweeëntwintigste?

Vervolgens is het de beurt aan de jongeren. Eerdere Soirées, ook al in Den Bras of in jeugdhuis Reflex zorgden voor het gepaste vuurwerk. Dat zal donderdag niet minder zijn.

Soirée Flambée is een initiatief van Animo, de jongerenorganisatie van de sp.a, is gratis, begint om 20 uur en eindigt om 22 uur met een party. Yes!

h1

Handelaars over politici en omgekeerd

dinsdag 13 maart 2007

Gisteren maandag in de Kortrijkse gemeenteraad een merkwaardige uitspraak gehoord van VLD-fractieleider Koen Byttebier. “Het is niet goed als een politicus uitspraken doet over handelaars.” Koen Byttebier is een handelaar die intussen ook politicus is geworden.

h1

Gevraagd: eerlijke concurrentie

donderdag 8 maart 2007

Een bericht van het persagentschap Belga van donderdag 8 maart.

De Europese Commissie heeft geen afdoende antwoord gegeven op de vragen die de Belgische regering heeft gesteld over de Europese ontwerprichtlijn over de volledige liberalisering van de postsector tegen 2009. Dat heeft minister van Economie Marc Verwilghen donderdag tijdens het vragenuurtje in de Kamer gezegd in antwoord op een vraag van Philippe De Coene (sp.a).

De voltallige Kamer vroeg de regering begin februari in een resolutie de Europese ontwerprichtlijn over de volledige liberalisering van de postsector in vraag te stellen. De Europese Commissie wil de sector tegen 2009 volledig liberaliseren – in de praktijk gaat het over de post van minder dan 50 gram – maar verschillende landen zijn hier niet meteen voor te vinden. Ook in ons land leeft een grote vrees voor een volledige vrijmaking. De socialisten zijn alvast tegen. Zij vrezen dat de vrijmaking vooral negatieve gevolgen zal hebben. En ook de liberalen zitten met vragen, vooral over de financiering van de universele dienstverlening.

De voltallige Kamer vroeg de regering in elk geval geen standpunt in te nemen vooraleer de Europese Commissie met een aantal antwoorden over een reeks bezorgdheden over de brug te komt. Minister Verwilghen liet donderdag aan Philippe De Coene – zelf een van de initiatiefnemers van de resolutie – weten dat de Commissie ondertussen haar antwoord heeft overgemaakt. Het is echter moeilijk aanvaardbaar omdat het in te algemene termen is gesteld, luidde het. “We zullen dus steeds weer met dezelfde vragenlijst afkomen tot we een afdoende antwoord krijgen (…) Het standpunt van de regering is duidelijk. Wij willen een aanvaardbaar niveau van dienstverlening behouden en willen hierrond voldoende garanties van de Europese Commissie. Op dit moment hebben we geen antwoord gekregen dat je in een ernstig debat zou verwachten”, besloot de Open Vld-minister. Verwilghen wees er nog op dat er ook bij een liberalisering spelregels nodig zijn. “Het kan niet de bedoeling zijn dat er op die manier aan concurrentievervalsing wordt gedaan”.

De Coene is er alvast niet gerust in. Hij stelt vast dat er op de markt (voor alles boven de 50 gram) nu al sociale wantoestanden heersen. Hij vraagt de minister daarom op korte termijn inspecties uit te voeren “om het kaf van het koren te scheiden”. De Coene pleit ook voor de oprichting van een paritair comité dat specifiek voor de postsector werkt.

h1

Kortrijk Buist

woensdag 7 maart 2007

Het rommelt in de sector feestelijkheden in m’n stad. Stefaan Bral, schepen van Milieu, Sport en Evenementen, heeft ontslag genomen als voorzitter van Kortrijk Bruist. Kortrijk Bruist is een stedelijke vzw die alle grote (en ook kleine) feesten in de stad organiseert of ondersteunt. Eiland van Licht, Sinksen, Kortkant, de Paasfoor, Kortrijk Strandt, noem maar op. Bruist staat in voor feesten van Pasen tot en met Nieuwjaar. Origineel en toch gezellig. Vorig jaar kwam er een nieuw initiatief bovenop, Zomerkarnaval. Zoals de naam het zegt, een zomerse parade met zuiderse ritmes en dat nog eens op een zonnige zondag. Het moet geleden zijn van de Heilige Haarprocessie dat er nog zoveel volk kwam opdagen in het stadscentrum.

En nu terug naar af. Niet alleen voorzitter Bral zet een stap opzij. Ook een aantal bijzonder actieve bestuursleden, samen de ruggengraat van Kortrijk Bruist, gooien de handdoek na een ongewild conflict met Stefaan De Clerck. De Clerck verwijt de organisatie dat Kortrijk Bruist niet professioneel werkt. De (vrijwillige) medewerkers begrijpen er niets van, vindt hij. Zij van hun kant begrijpen er niets van dat hij zoiets vindt.

Even terug in de recente geschiedenis. In de vorige legislatuur was Stefaan Bral schepen van Cultuur (en ook van Sport, Feestelijkheden en Toerisme). Mooi pakket en Bral deed er iets mee. Als een volleerd manager begon hij de sector meteen te reorganiseren en te structureren. Zo ook het Comité voor Initiatief, het feestcomité van destijds. Dat was nodig want, met permissie gezegd, het gezelschap van plaatselijke notabelen – sigaartje, likeurtje – was aan afstoffen toe. Het kreeg een nieuwe naam, nieuwe leden, nieuwe middelen en daarmee werd een al even nieuw programma op poten gezet.

Kortrijk Bruist liet ook anderen meedelen in de feestvreugde. Er werd een systeem ontwikkeld waarbij elke organisator volgens vaste afspraken een subsidie kon krijgen. Stan – Mailingman – Callens werd penningmeester (vrijwillig) en hij draaide iedere cent enkele keren om voor die uitgegeven werd. De boekhouding werd dan weer, dat tegen betaling, gesuperviseerd door het bureau Bamelis Kindt & Co.

Naast Kortrijk Bruist werden in de cultuursector nog zes vzw’s opgericht (en nog enkele in andere sectoren) om de oude structuren te vervangen. Een beetje als België, moeilijk uit te leggen maar al bij al werkt het.

Intussen is Stefaan De Clerck zelf schepen van Cultuur geworden. Sport en Evenementen zijn bij Bral gebleven, Toerisme (met foren) is naar Jean de Bethune verhuisd. Meteen heeft De Clerck laten weten dat hij Kortrijk Bruist niet mag. Een aantal feesten worden uit handen van de vzw genomen en een deel van het budget wil De Clerck voor eigen initiatieven.

“Burgemeester, zeg ons wat we verkeerd hebben gedaan,” vroeg een lid van het bestuur tijdens wat als een overlegvergadering was bedoeld. Het antwoord was niet meteen verhelderend. Maar mannen maken plannen, zo ook de burgemeester. Het aantal stedelijke vzw’s wordt herleid tot acht. Zes daarvan zullen voorgezeten worden door gemeenteraadsleden van CD&V, twee door raadsleden van VLD. Naar verluidt wordt Kortrijk Bruist straks geleid door Koen Byttebier, fractieleider van de VLD in de gemeenteraad. Koen is de zoon van wijlen Fries Byttebier, meerdere legislaturen CVP-schepen van Openbare Werken. Hij mocht geen schepen worden van de CD&V vanwege op te lange tenen getrapt. Maar geen nood, want voorzitter van een stedelijk feestcomité, het is toch een begin. Maar een moeilijk begin, want zoals gezegd verlaten de meest actieve bestuursleden de boot. Allemaal mensen die van aanpakken weten, net zoals De Clercks partijgenoot Bral.

Medestanders onnodig pijn doen, het is een vak geworden.