h1

Kortrijk Buist

woensdag 7 maart 2007

Het rommelt in de sector feestelijkheden in m’n stad. Stefaan Bral, schepen van Milieu, Sport en Evenementen, heeft ontslag genomen als voorzitter van Kortrijk Bruist. Kortrijk Bruist is een stedelijke vzw die alle grote (en ook kleine) feesten in de stad organiseert of ondersteunt. Eiland van Licht, Sinksen, Kortkant, de Paasfoor, Kortrijk Strandt, noem maar op. Bruist staat in voor feesten van Pasen tot en met Nieuwjaar. Origineel en toch gezellig. Vorig jaar kwam er een nieuw initiatief bovenop, Zomerkarnaval. Zoals de naam het zegt, een zomerse parade met zuiderse ritmes en dat nog eens op een zonnige zondag. Het moet geleden zijn van de Heilige Haarprocessie dat er nog zoveel volk kwam opdagen in het stadscentrum.

En nu terug naar af. Niet alleen voorzitter Bral zet een stap opzij. Ook een aantal bijzonder actieve bestuursleden, samen de ruggengraat van Kortrijk Bruist, gooien de handdoek na een ongewild conflict met Stefaan De Clerck. De Clerck verwijt de organisatie dat Kortrijk Bruist niet professioneel werkt. De (vrijwillige) medewerkers begrijpen er niets van, vindt hij. Zij van hun kant begrijpen er niets van dat hij zoiets vindt.

Even terug in de recente geschiedenis. In de vorige legislatuur was Stefaan Bral schepen van Cultuur (en ook van Sport, Feestelijkheden en Toerisme). Mooi pakket en Bral deed er iets mee. Als een volleerd manager begon hij de sector meteen te reorganiseren en te structureren. Zo ook het Comité voor Initiatief, het feestcomité van destijds. Dat was nodig want, met permissie gezegd, het gezelschap van plaatselijke notabelen – sigaartje, likeurtje – was aan afstoffen toe. Het kreeg een nieuwe naam, nieuwe leden, nieuwe middelen en daarmee werd een al even nieuw programma op poten gezet.

Kortrijk Bruist liet ook anderen meedelen in de feestvreugde. Er werd een systeem ontwikkeld waarbij elke organisator volgens vaste afspraken een subsidie kon krijgen. Stan – Mailingman – Callens werd penningmeester (vrijwillig) en hij draaide iedere cent enkele keren om voor die uitgegeven werd. De boekhouding werd dan weer, dat tegen betaling, gesuperviseerd door het bureau Bamelis Kindt & Co.

Naast Kortrijk Bruist werden in de cultuursector nog zes vzw’s opgericht (en nog enkele in andere sectoren) om de oude structuren te vervangen. Een beetje als België, moeilijk uit te leggen maar al bij al werkt het.

Intussen is Stefaan De Clerck zelf schepen van Cultuur geworden. Sport en Evenementen zijn bij Bral gebleven, Toerisme (met foren) is naar Jean de Bethune verhuisd. Meteen heeft De Clerck laten weten dat hij Kortrijk Bruist niet mag. Een aantal feesten worden uit handen van de vzw genomen en een deel van het budget wil De Clerck voor eigen initiatieven.

“Burgemeester, zeg ons wat we verkeerd hebben gedaan,” vroeg een lid van het bestuur tijdens wat als een overlegvergadering was bedoeld. Het antwoord was niet meteen verhelderend. Maar mannen maken plannen, zo ook de burgemeester. Het aantal stedelijke vzw’s wordt herleid tot acht. Zes daarvan zullen voorgezeten worden door gemeenteraadsleden van CD&V, twee door raadsleden van VLD. Naar verluidt wordt Kortrijk Bruist straks geleid door Koen Byttebier, fractieleider van de VLD in de gemeenteraad. Koen is de zoon van wijlen Fries Byttebier, meerdere legislaturen CVP-schepen van Openbare Werken. Hij mocht geen schepen worden van de CD&V vanwege op te lange tenen getrapt. Maar geen nood, want voorzitter van een stedelijk feestcomité, het is toch een begin. Maar een moeilijk begin, want zoals gezegd verlaten de meest actieve bestuursleden de boot. Allemaal mensen die van aanpakken weten, net zoals De Clercks partijgenoot Bral.

Medestanders onnodig pijn doen, het is een vak geworden.

Advertenties
%d bloggers liken dit: