Archive for september, 2007

h1

Verlegen

woensdag 26 september 2007

De Coene brengt Quick in verlegenheid, zo titelt Het Nieuwsblad vandaag op de regionale pagina’s.
Het megawinkeldorp Cora dat Moeskroen op zijn grondgebied wil, brengt Quick (Open VLD) een beetje in verlegenheid. ‘U bent voorstander van dit project terwijl het stadsbestuur er verzet tegen aantekent’, zei Philippe De Coene in de gemeenteraad.
Het project van de Belgische groep Cora is een doorn in het oog van het stadsbestuur, Unizo Kortrijk en de plaatselijke middenstand. Cora stelt al sedert eind jaren negentig alles in het werk om in de Moeskroense deelgemeente Dottenijs een reusachtig winkeldorp (55.000 m2 groot) te creëren met ook restaurants, een bowling, tuincentrum, filmzaal en uiteraard parkings. Kortrijk ving tot nog toe bot met beroepsprocedures en onlangs leverde Waals minister André Antoine zelfs een bouw- en uitbatingsvergunning af aan Cora. Met andere woorden, het project zit stilaan in de laatste rechte lijn. Daarom onderneemt de stad Kortrijk nu via de Raad van State een ultieme poging om het project onmogelijk te maken. Als liberaal gezinde Kortrijkzaan hoor je dezer dagen dus duidelijk tegen het project van Cora te zijn. In die zin zat Vincent Van Quickenborne (Open VLD) dan ook wat verveeld met de tussenkomst van Philippe De Coene (SP.A). Die citeerde uit een vroegere tussenkomst van de VLD op de gemeenteraad Daarin staat onder meer: ‘Kortrijk zou beter pestbelastingen ongedaan maken (reclamedrukwerk) in plaats van te procederen tegen Moeskroen.’ De Coene viseerde daarbij in de eerste plaats Van Quickenborne. Toen Quick nog in de oppositie zat, onthield hij zich over Cora op de gemeenteraad. Het stadsbestuur en een deel van de toenmalige VLD steunde toen wel het schepencollege dat een machtiging wilde bekomen van de gemeenteraad om te procederen in die zaak Cora. Maandagavond beperkte Quick zijn tussenkomst tot de melding dat ‘onze fractie het stadsbestuur toen gesteund heeft vanuit de oppositie. Ik heb me daarbij onthouden en mijn houding blijft op dat vlak hetzelfde.’ Gisteren gaf hij na diverse telefoontjes toch meer uitleg. ‘Open VLD heeft bij de coalitie-onderhandelingen water in de wijn gedaan, maar mijn houding blijft dezelfde. Ik vind dat de zon moet schijnen voor iedereen. Trouwens, wat als Moeskroen straks een klacht indient tegen het project van Foruminvest.’

Wat Quick in de gemeenteraad zei, en wat schepen jean de Bethune met veel aplomb herhaalde (waardoor het ook voor waarheid in de krant staat) klopt evenwel niet. De VLD heeft de stad Kortrijk vanuit de oppositie niet gesteund in die zaak. Daarvoor volstaat het om het het proces-verbaal van de zitting van maandag 16 juni 2003 even na te lezen. Daaruit blijkt dat alle raadsleden van VLD zich onthielden (na zware kritiek te hebben geleverd, zoals dan weer blijkt uit het mondeling verslag), terwijl Van Quickenborne tijdens de stemming de zaal verliet en zelfs niet gestemd heeft.

Advertenties