Archive for the ‘Kortrijk’ Category

h1

Aanmoedigen?

vrijdag 7 december 2007

Het wordt steeds duidelijker waarom de sp.a, die vooruitging bij de gemeenteraadsverkiezingen, uit het Kortrijkse bestuur werd gezet. “Gezinsvriendelijk wonen,” zegt het huidige stadsbestuur en meteen schrapt het de renovatiepremies voor de woningen.

De maatregel wordt niet afgeschaft omdat hij slecht is, wel omdat hij te goed is. Teveel mensen in Kortrijk maken er dankbaar gebruik van om hun huis te verbeteren: sedert 2003, jaar van de invoering, hebben niet minder dan 2200 gezinnen er gebruik van gemaakt, dat is 7 procent van alle Kortrijkse woningen. Op een volledige legislatuur van 6 jaar kun je, omgerekend, dus bijna een tiende van alle Kortrijkse gezinnen helpen met de verbetering van hun woning. Dat is ook goed voor de betrokken mensen maar ook goed voor de stad, want zo blijven die mensen in Kortrijk wonen en heb je als stad inkomsten.
Die goede maatregel, op punt gezet door Frans Destoop en voluit gesteund door sp.a, wordt na amper 4 jaar al in de prullenmand gegooid. Zogezegd omdat men alles wil evalueren. Dat is onzin, natuurlijk. ’t is goed dat een bestuur zichzelf en z’n daden zo nu en dan eens evalueert. Maar tijdens een evaluatie lopende maatregelen stopzetten, dat ruikt al te veel naar (financieel) opportunisme. De belastingen worden ook elk jaar geëvalueerd. Worden ze daarom afgeschaft tot er een nieuwe regeling komt?

Het stadsbestuur bespaart dus ferm (minstens 1 miljoen euro) maar int evenveel belastingen: je krijgt dus minder voor minstens evenveel geld.

Een ander argument snijdt al evenmin hout: de renovatiepremie zou overlappen met premies van de Vlaamse overheid… Wat men sedert kort extra kan krijgen van Vlaanderen wordt dus door Kortrijk weer afgenomen. En als we het dan toch over overlapping hebben, gaan we dan het gemeentelijk onderwijs in Kortrijk afschaffen omdat er vrij katholiek en gemeenschapsonderwijs is? Stoppen we met ontwikkelingssamenwerking omdat die er is op federaal niveau?

Niet te begrijpen dat het ACW dit laat passeren (uit onze informatie blijkt dat Frans Destoop daar helemaal niet gelukkig mee is): alle woningen waarvoor een dossier werd ingediend zijn bescheiden of middenklasse woningen. Het kan ook niet anders, want in het reglement is voorzien dat enkel woningen met een laag of gemiddeld kadastraal inkomen in aanmerking komen. Maar voor de betrokken mensen scheelt het aanzienlijk: sommige premies (ook in zeer bescheiden woningen) gaan tot bij 5.000 euro. En wat komt er in de plaats: een wollige aankondiging over een woonwinkel en een woonplan. De kandidaat verbouwers, mensen die blijven kiezen voor Kortrijk, gaan ongetwijfeld een gat in de lucht springen.

Advertenties
h1

Dat heet dan gelukkig zijn

vrijdag 30 november 2007

Dinsdagavond gedebatteerd voor studenten van de KULAK. Met Bart Tommelein van VLD en Roel Deseyn van CD&V/NVA. Op mijn vraag wat ACW en ACV denken van de “deelakkoorden” van oranje-blauw, antwoordde Deseyn, zelf ACW-er: “Hoe meer ze de teksten ontdekken, hoe gelukkiger ze zijn”. De dag nadien kondigt ACV aan te betogen met ABVV en ACLVB tegen de plannen van oranje-blauw.

h1

Een post pakken

vrijdag 30 november 2007

Op 11 juni, daags na de federale verkiezingen, debatteerden we in de Kortrijkse gemeenteraad over de sluiting van postkantoren. Ik kondigde toen aan dat er, ook in Kortrijk, nog een reeks sluitingen zou volgen. Het gevolg van de volledige liberalisering van de postsector in Europa waardoor bedrijven zo concurrentieel mogelijk moeten zijn om te overleven. De meeste postkantoren in dit land zijn verlieslatend en daarom moeten ze dicht.

Stefaan De Clerck stelde de oprichting voor een een werkgroep met vertegenwoordigers van alle partijen en van de administratie.

Vandaag is het zover, het nieuws is bekend. Kortrijk houdt nog maar twee van zijn negen postkantoren over (Kortrijk Centrum in de Albertstraat en Marke), de aangekondigde werkgroep is nog nooit samengekomen. Toch zou dat nuttig zijn, ondermeer om geschikte Postpunten (ter vervanging van de gesloten postkantoren) te vinden. Zo is de sluiting van het kantoor in Heule uitgesteld omdat er nog geen Postpunt is. Straks sluit ook het kantoor Sint-Elisabeth (in de Burgemeester Danneelstraat), maar ook hier is nog geen vervangend Postpunt gevonden.

Schepen Jean de Bethune (één van de twee schepenen door De Clerck aangeduid om in de werkgroep te zetelen) zegt in de krant dat de beslissingen nog omkeerbaar zijn maar dat men “op documenten wacht”. Het moet naïeveteit of onwetendheid zijn want de beslissing van de post ligt vast. Meer nog, eind juni al werd de burgemeester tijdens een persoonlijk gesprek met de leiding van de Post hiervan op de hoogte gesteld.

Laat ons nu maar snel bijeenkomen en zien hoe we kunnen helpen aan een optimalisering van de dienstverlening van de post in Kortrijk.

h1

Verlegen

woensdag 26 september 2007

De Coene brengt Quick in verlegenheid, zo titelt Het Nieuwsblad vandaag op de regionale pagina’s.
Het megawinkeldorp Cora dat Moeskroen op zijn grondgebied wil, brengt Quick (Open VLD) een beetje in verlegenheid. ‘U bent voorstander van dit project terwijl het stadsbestuur er verzet tegen aantekent’, zei Philippe De Coene in de gemeenteraad.
Het project van de Belgische groep Cora is een doorn in het oog van het stadsbestuur, Unizo Kortrijk en de plaatselijke middenstand. Cora stelt al sedert eind jaren negentig alles in het werk om in de Moeskroense deelgemeente Dottenijs een reusachtig winkeldorp (55.000 m2 groot) te creëren met ook restaurants, een bowling, tuincentrum, filmzaal en uiteraard parkings. Kortrijk ving tot nog toe bot met beroepsprocedures en onlangs leverde Waals minister André Antoine zelfs een bouw- en uitbatingsvergunning af aan Cora. Met andere woorden, het project zit stilaan in de laatste rechte lijn. Daarom onderneemt de stad Kortrijk nu via de Raad van State een ultieme poging om het project onmogelijk te maken. Als liberaal gezinde Kortrijkzaan hoor je dezer dagen dus duidelijk tegen het project van Cora te zijn. In die zin zat Vincent Van Quickenborne (Open VLD) dan ook wat verveeld met de tussenkomst van Philippe De Coene (SP.A). Die citeerde uit een vroegere tussenkomst van de VLD op de gemeenteraad Daarin staat onder meer: ‘Kortrijk zou beter pestbelastingen ongedaan maken (reclamedrukwerk) in plaats van te procederen tegen Moeskroen.’ De Coene viseerde daarbij in de eerste plaats Van Quickenborne. Toen Quick nog in de oppositie zat, onthield hij zich over Cora op de gemeenteraad. Het stadsbestuur en een deel van de toenmalige VLD steunde toen wel het schepencollege dat een machtiging wilde bekomen van de gemeenteraad om te procederen in die zaak Cora. Maandagavond beperkte Quick zijn tussenkomst tot de melding dat ‘onze fractie het stadsbestuur toen gesteund heeft vanuit de oppositie. Ik heb me daarbij onthouden en mijn houding blijft op dat vlak hetzelfde.’ Gisteren gaf hij na diverse telefoontjes toch meer uitleg. ‘Open VLD heeft bij de coalitie-onderhandelingen water in de wijn gedaan, maar mijn houding blijft dezelfde. Ik vind dat de zon moet schijnen voor iedereen. Trouwens, wat als Moeskroen straks een klacht indient tegen het project van Foruminvest.’

Wat Quick in de gemeenteraad zei, en wat schepen jean de Bethune met veel aplomb herhaalde (waardoor het ook voor waarheid in de krant staat) klopt evenwel niet. De VLD heeft de stad Kortrijk vanuit de oppositie niet gesteund in die zaak. Daarvoor volstaat het om het het proces-verbaal van de zitting van maandag 16 juni 2003 even na te lezen. Daaruit blijkt dat alle raadsleden van VLD zich onthielden (na zware kritiek te hebben geleverd, zoals dan weer blijkt uit het mondeling verslag), terwijl Van Quickenborne tijdens de stemming de zaal verliet en zelfs niet gestemd heeft.

h1

Drie weken campagne in de wijken

dinsdag 22 mei 2007

pdc-voor-gezin.jpgGisteren maandag startten Philippe De Coene en zijn ploeg met wijkbezoeken in Kortrijk. Drie wijken met in totaal meer dan 1.500 woningen werd bezocht. Vandaag is hij op pad met de sp.a-ploeg van Avelgem.

Waar ben ik in de ultieme weken?

Dinsdag 22 mei: Avelgem

Woensdag 23 mei: Kortrijk Sint-Jan + Stasegemsestraat

Donderdag 24 mei: Avelgem

Vrijdag 25 mei: Kortrijk, wijk Venning

Zaterdag 26 mei: Kortrijk, wijk Drie Hofsteden

Dinsdag 29 mei: wijk Rubensplein Overleie

Woensdag 30 mei: Harelbeke

Donderdag 31 mei: Kuurne

Vrijdag 1 juni: Harelbeke

Zaterdag 2 juni: Kortrijkse deelgemeente Heule

Maandag 4 juni: Harelbeke

Dinsdag 5 juni: Kortrijkse deelgemeenten Rollegem en Kooigem

Woensdag 6 juni: Kortrijkse deelgemeente Bissegem

Donderdag 7 juni: Kortrijkse deelgemeente Marke

Vrijdag 8 juni: Kortrijk, wijk Sint-Elisabeth

Zaterdag 9 juni: slag van de laatste dag in Kortrijk, Harelbeke, Kuurne, Waregem, Avelgem, Gullegem, Zwevegem en Meulebeke.

h1

Belastingen verminderen

vrijdag 11 mei 2007

Op de gemeenteraad van 14 mei zal de progressieve fractie sp.a-spirit-Groen! het voorstel doen om de aanvullende personenbelasting te verminderen van 7,9 tot 7,4 %. Daardoor zou de Kortrijkse bevolking zowat 1,1 miljoen euro minder belastingen moeten betalen. De financiële situatie van Kortrijk is immers zo stevig dat de stad zich gerust een belastingsvermindering kan permitteren, zelfs al zou het huidige bestuur beslissen meer te gaan investeren. Dat blijkt uit de cijfers van vorig jaar, waarvan de afrekening maandag aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.
2006 was het laatste jaar van het CD&V-sp.a-bestuur in Kortrijk. De begrotingsrekening 2006 van stad Kortrijk vertoont een positief resultaat van 8.429.208,19 euro. Dat is het hoogste overschot van de voorbije bestuursperiode. Weliswaar waren er vorig jaar voor 11,7 miljoen euro uitzonderlijke inkomsten (door de verkoop van Electrabel-aandelen voor 3,6 miljoen euro, de uitkering van de reserves van Gaselwest voor 4,5 miljoen euro en de beursgang van Telenet voor 5,5 miljoen euro). Maar die financiële gelukslag is uit het begrotingsresultaat weggegomd met netto-overboekingen (15 miljoen euro) naar de investeringen en de reserves van de stad.

Door een voorzichtig beleid heeft de vorige bestuursploeg, waarvan de sp.a deel uitmaakte, een riant startkapitaal bijeengespaard voor het huidige bestuur, waaruit de sp.a is verwijderd. Helemaal anders dus dan de bijzonder moeilijke omstandigheden waarin de vorige ploeg in 2001 begon. In 2001 bedroegen de reserves hoop en al 64.000 euro (amper 2,6 miljoen frank).

De financiële reserves van de stad bedragen momenteel 17,5 miljoen euro (meer dan 700 miljoen frank) en daar komt in 2007 nogmaals 5 miljoen euro netto bij.
Ondanks die goede financiële startpositie is de nieuwe bestuursploeg niet ernstig aan het investeren gegaan in zijn eerste jaar. Zelfs na de wijziging van de begroting 2007 na verwerking van de resultaten van vorig jaar, neemt het huidige bestuur zich voor om amper 33 miljoen euro te investeren. Vorig jaar begrootte Kortrijk, met de sp.a in het schepencollege, niet minder dan 60 miljoen euro. Daarvan is er voor 43 miljoen euro vastgelegd. De resterende 17 miljoen euro werden doorgeschoven naar dit jaar. Dat betekent dat er dit jaar slechts voor 16 miljoen euro nieuwe werken op de begroting is ingeschreven. Dat is bedroevend laag in het licht van de stevige stadsfinancies.

Niet aangenaam voor de Kortrijkse bevolking is de verschrompeling van de post ‘wegenwerken in uitvoering’. Dat zijn de geplande investeringen in zaken die iedereen aanbelangen, zoals herstel van asfaltlagen, wegaanpassingen, onderhoud van fietspaden en trottoirs, aanleg van nieuwe fietspaden en trottoirs enzovoort. Vorig jaar stond daarvoor 9,5 miljoen euro op de begroting; dit jaar slechts 3,9 miljoen euro. Aangezien er vorig jaar voor 1 miljoen euro van die wegenwerken niet vastgelegd geraakten, bevat de begroting 2007 voor wegenwerken in uitvoering amper 2,9 miljoen euro nieuwe werken. Dat zou dus veel beter kunnen.
De aanvullende belasting op de personenbelasting, die in Kortrijk 7,9 % bedraagt, leverde vorig jaar 18 miljoen euro op. Uit het grote overschot van vorig jaar en het aanzwellen van de financiële reserves kan besloten worden dat er ruimte is voor een belastingsverlaging. Het is niet de opdracht van een stad om op kosten van zijn bevolking onverantwoord grote reserves aan te leggen. De reserves moeten groot genoeg zijn om in periodes van tegenvallende rentestanden verder te kunnen investeren zonder de leninglast te hoog te laten oplopen, maar het kan niet de bedoeling zijn het opgepotte geld te blijven vermeerderen.

Zelfs al zou Kortrijk wat dynamischer gaan investeren, dan nog zijn de ontvangsten zodanig dat de reserves niet hoeven te worden aangesproken. Het is proefondervindelijk bewezen dat de stad dynamisch gerund kan worden met minder belastingen. Sp.a-spirit-Groen! stelt dus voor om de aanvullende personenbelasting te verlagen van 7,9 tot 7,4%. Dat is precies het gemiddelde van de Vlaamse centrumsteden. Een dergelijke belastingsvermindering zou betekenen dat de Kortrijkse gezinnen 1,1 miljoen euro minder belastingen per jaar zouden moeten betalen. Op legislatuurbasis betekent dat al snel

Met de vastgestelde financiële toestand van Kortrijk kan goed bestuur slechts betekenen: meer investeringen en minder belastingen. De fractie sp.a-spirit-Groen! is benieuwd of de huidige bestuursploeg, met VLD, daar wil op ingaan.

h1

Zo hoort u het eens van een ander

maandag 7 mei 2007

Vorig weekend is zowel in De Morgen als De Standaard/Het Nieuwsblad het rapport van de federale parlementsleden verschenen. Meteen gespreksstof op de verschillende congressen en bijeenkomsten van de partijen. Maar ook op plaatsen waar “gewoon” volk bijeenkomt. “Flip, 5,5 op 10 in ’t Nieuwsblad, dat moet beter kunnen.” Of nog: “Flip, 3 sterren in De Morgen, dat is niet slecht, hé.”

En wat zeggen de betrokken kranten?

De Morgen: Harde werker met kennis van zaken. Strijkt iedereen wel eens tegen de haren in, wat hem bij het sluiten van compromissen soms voor problemen stelt. Sterk geprofileerd op nucleaire veiligheid, tot ergernis van d liberalen. Kreeg er te elfder ure toch een resolutie door, die de volgende regering aanmaant er meer werk van te maken. Heeft het slecht verteerd dat hij in Kortrijk in de oppositie vloog. Heeft een toekomst, als hij niet over zijn eigen ambities struikelt.

Het Nieuwsblad: Agendasetting: Dankzij hem heeft Vlaanderen gehoord van het FANC, het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, waarvan hij de werking betwistte. Dossierkennis: Oké. Output: Heeft de malaise bij het FANC stevig aangepakt, maar heeft meer talent dan nu federaal naar buiten komt. Communicatie: Kent als oud-journalist perfect de weg naar de media. Werving: Stefaan De Clerck (CD&V) gooide hem uit de coalitie in Kortrijk, een minpunt. Oordeel fractieleider: ‘Een sterk figuur, die gewogen heeft op zijn dossiers.’ U ziet hem terug Veel kans: hij krijgt de derde plaats.