Archive for the ‘Politiek’ Category

h1

Aanmoedigen?

vrijdag 7 december 2007

Het wordt steeds duidelijker waarom de sp.a, die vooruitging bij de gemeenteraadsverkiezingen, uit het Kortrijkse bestuur werd gezet. “Gezinsvriendelijk wonen,” zegt het huidige stadsbestuur en meteen schrapt het de renovatiepremies voor de woningen.

De maatregel wordt niet afgeschaft omdat hij slecht is, wel omdat hij te goed is. Teveel mensen in Kortrijk maken er dankbaar gebruik van om hun huis te verbeteren: sedert 2003, jaar van de invoering, hebben niet minder dan 2200 gezinnen er gebruik van gemaakt, dat is 7 procent van alle Kortrijkse woningen. Op een volledige legislatuur van 6 jaar kun je, omgerekend, dus bijna een tiende van alle Kortrijkse gezinnen helpen met de verbetering van hun woning. Dat is ook goed voor de betrokken mensen maar ook goed voor de stad, want zo blijven die mensen in Kortrijk wonen en heb je als stad inkomsten.
Die goede maatregel, op punt gezet door Frans Destoop en voluit gesteund door sp.a, wordt na amper 4 jaar al in de prullenmand gegooid. Zogezegd omdat men alles wil evalueren. Dat is onzin, natuurlijk. ’t is goed dat een bestuur zichzelf en z’n daden zo nu en dan eens evalueert. Maar tijdens een evaluatie lopende maatregelen stopzetten, dat ruikt al te veel naar (financieel) opportunisme. De belastingen worden ook elk jaar geëvalueerd. Worden ze daarom afgeschaft tot er een nieuwe regeling komt?

Het stadsbestuur bespaart dus ferm (minstens 1 miljoen euro) maar int evenveel belastingen: je krijgt dus minder voor minstens evenveel geld.

Een ander argument snijdt al evenmin hout: de renovatiepremie zou overlappen met premies van de Vlaamse overheid… Wat men sedert kort extra kan krijgen van Vlaanderen wordt dus door Kortrijk weer afgenomen. En als we het dan toch over overlapping hebben, gaan we dan het gemeentelijk onderwijs in Kortrijk afschaffen omdat er vrij katholiek en gemeenschapsonderwijs is? Stoppen we met ontwikkelingssamenwerking omdat die er is op federaal niveau?

Niet te begrijpen dat het ACW dit laat passeren (uit onze informatie blijkt dat Frans Destoop daar helemaal niet gelukkig mee is): alle woningen waarvoor een dossier werd ingediend zijn bescheiden of middenklasse woningen. Het kan ook niet anders, want in het reglement is voorzien dat enkel woningen met een laag of gemiddeld kadastraal inkomen in aanmerking komen. Maar voor de betrokken mensen scheelt het aanzienlijk: sommige premies (ook in zeer bescheiden woningen) gaan tot bij 5.000 euro. En wat komt er in de plaats: een wollige aankondiging over een woonwinkel en een woonplan. De kandidaat verbouwers, mensen die blijven kiezen voor Kortrijk, gaan ongetwijfeld een gat in de lucht springen.

Advertenties
h1

Timing

maandag 18 juni 2007

Bart De Wever gelezen, deze ochtend vroeg bij de koffie, in zijn tweewekelijks opiniestuk in de krant De Morgen: “Nu grondig doorzetten met de staatshervorming”.

Bart De Wever gehoord, vijf uur later, op het radiojournaal: “De voorzitters van CD&V en N-VA lieten na hun ontmoeting alvast weten dat ze ermee kunnen leven dat de staatshervorming pas ingaat na 2009.

Politiek, een kwestie van timing.

h1

Vale gieren strijken neer in ons land

maandag 18 juni 2007

Electrabel verhoogt de prijs van aardgas met 13 à 20 procent voor particulieren en bedrijven. De prijs van elektriciteit gaat voor bedrijven met 5 procent omhoog, maar blijft ongewijzigd voor particulieren. De verhoogde prijzen zullen vanaf 1 september van toepassing zijn.

Zeven op de tien particuliere aardgasafnemers zijn klant bij Electrabel. Het gaat om de grootste prijsverhogingen sinds de vrijmaking van de energiemarkt. Alle prijsvoordelen van na de Vlaamse vrijmaking worden door deze verhoging volledig weggewerkt, zo bevestigt André Pictoel, voorzitter van de Vlaamse energiewaakhond VREG.