Archive for the ‘Verkiezingen’ Category

h1

Een dag verkeersbrigadier

woensdag 6 juni 2007

brigadier-1.jpgTussen de vele andere campagne-activiteitein in, ben ik deze ochtend van dienst geweest als verkeersbrigadier in een basisschool in Kortrijk. Ik mocht de kinderen (en sommige ouders) veilig laten oversteken en daarbij het doorgaand verkeer tegenhouden. Deze nieuwe werkervaring kaderde in het sp.a-beleid veilig verkeer en veilige schoolomgeving. Het was Verkeersminister Renaat Landuyt die niet zo lang geleden de zone 30 in alle schoolomgevingen installeerde en dat gebeurde niet zonder enige tegenstand. Vandaag is het goed om te zien of de 30-kilometergrens wordt gerespecteerd en of er andere maatregelen moeten worden genomen om de veiligheid van kinderen te verbeteren.

Verkeersbrigadier, het is een job waarbij je bijzonder aandachtig moet zijn want het risico komt uit alle hoeken. Proficiat overigens aan de vele verkeersbrigadiers die elke dag in het getouw zijn in al die scholen in het land.

Enkele observaties. De meeste mensen respecteren graag de snelheidsgrens en stoppen bijna spontaan aan de oversteekplaatsen. Sommige jongeren met brommertjes proberen er toch door te glippen. Steeds meer leerlingen komen met de fiets, het resultaat van een fietscampagne van de betrokken school. En de school zelf pleit voor nu en dan wat politietoezicht om de 30-grens te respecteren. Tevens wordt aan de stad gevraagd of er een herinrichting van de verkeersstromen kan komen.

Advertenties
h1

Kiesbrieven in folders Vlaams Belang

woensdag 23 mei 2007

Een gezin in de Vaartstraat in Kortrijk liet me zopas weten dat ze vorige week hun stembrieven (van ma, pa en de zoon) ontvingen. Geen nieuws, ware het niet dat de stembrieven te vinden waren in een geplooide folder van het Vlaams Belang. Ook van andere mensen in de betrokken buurt, kregen we dat bericht. Hallo? Intussen is de melding overgemaakt aan De Post voor onderzoek en uitleg.

h1

Duel op 28 mei op Focus-WTV

dinsdag 22 mei 2007

Op 28 mei zendt de regionale zender WTV-Focus een duel uit tussen Roel Deseyn (CD&V) en Philippe De Coene (sp.a). De opnames daarvoor gebeurden gisteren maandag op verschillende locaties. In de buurt van de steenkoolcentrale van Ruien, in het Scheldegebied tussen Oost- en West-Vlaanderen, en vervolgens in een hoogtechnologisch bedrijf in de Kortrijkse deelgemeente Bissegem. Thema’s waren propere en zuinige energie en economische vernieuwing.

Wat brengt dat? Zoals vaak werd er lang opgenomen om kort uit te zenden. Dat wordt dus wachten tot 28 mei.

h1

Help, I need somebody!

dinsdag 15 mei 2007

aff-2m-1600×1200-philippe.jpgJA! Philippe, derde kandidaat op de West-Vlaamse sp.a-Spirit-lijst voor de Kamer, kan nog altijd enige hulp gebruiken in de campagne. Wil je een affiche aan het venster, een bord in de tuin of een sticker op de achterruit van je auto, stuur dan een mailtje naar philippe.decoene@skynet.be. Of bel Philippe op 0477/45 32 32. Dikke merci.

h1

Vooruit met de fiets in Waregem

dinsdag 15 mei 2007

Morgen woensdag 16 mei trekken sp.a-spirit-lijsttrekker Renaat Landuyt en Philippe De Coene samen naar Waregem voor de actie “Ja! Met de fiets kom je vooruit.” Er wordt gestart om 6.45 uur aan het station. Vervolgens is er een bezoek aan de plaatselijke sociale werkplaats Veloods (www.veloods.be) in de Oude Vijvestraat, een plek waar ondermeer fietsen worden verhuurd. Ter plaatse hebben we ook contact met Greenhouse, ook al een initiatief dat kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt helpt. Vanaf 10 uur worden de Waregemse fietspaden getest en ten slotte brengt de ploeg een bezoek aan het bedrijf Termote-Vanhalst in de Brabantstraat.

h1

Onder kandidaten

woensdag 9 mei 2007

Mijn stadsgenoot Stefaan De Clerck is kandidaat voor de verkiezingen van 10 juni. En zoals alle kandidaten zoekt hij mensen om te helpen met de campagne en schrijft hij die mensen daarvoor ook persoonlijk aan. Sliman You-Ala, Kortrijkzaan van allochtone afkomst, deelde in de eer een brief te mogen ontvangen. Sliman is ook gemeenteraadslid. Weliswaar voor de sp.a. Adresbestanden, ze verdienen zo nu en dan eens een update.

h1

Zo hoort u het eens van een ander

maandag 7 mei 2007

Vorig weekend is zowel in De Morgen als De Standaard/Het Nieuwsblad het rapport van de federale parlementsleden verschenen. Meteen gespreksstof op de verschillende congressen en bijeenkomsten van de partijen. Maar ook op plaatsen waar “gewoon” volk bijeenkomt. “Flip, 5,5 op 10 in ’t Nieuwsblad, dat moet beter kunnen.” Of nog: “Flip, 3 sterren in De Morgen, dat is niet slecht, hé.”

En wat zeggen de betrokken kranten?

De Morgen: Harde werker met kennis van zaken. Strijkt iedereen wel eens tegen de haren in, wat hem bij het sluiten van compromissen soms voor problemen stelt. Sterk geprofileerd op nucleaire veiligheid, tot ergernis van d liberalen. Kreeg er te elfder ure toch een resolutie door, die de volgende regering aanmaant er meer werk van te maken. Heeft het slecht verteerd dat hij in Kortrijk in de oppositie vloog. Heeft een toekomst, als hij niet over zijn eigen ambities struikelt.

Het Nieuwsblad: Agendasetting: Dankzij hem heeft Vlaanderen gehoord van het FANC, het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, waarvan hij de werking betwistte. Dossierkennis: Oké. Output: Heeft de malaise bij het FANC stevig aangepakt, maar heeft meer talent dan nu federaal naar buiten komt. Communicatie: Kent als oud-journalist perfect de weg naar de media. Werving: Stefaan De Clerck (CD&V) gooide hem uit de coalitie in Kortrijk, een minpunt. Oordeel fractieleider: ‘Een sterk figuur, die gewogen heeft op zijn dossiers.’ U ziet hem terug Veel kans: hij krijgt de derde plaats.