h1

Kiesbrieven in folders Vlaams Belang

woensdag 23 mei 2007

Een gezin in de Vaartstraat in Kortrijk liet me zopas weten dat ze vorige week hun stembrieven (van ma, pa en de zoon) ontvingen. Geen nieuws, ware het niet dat de stembrieven te vinden waren in een geplooide folder van het Vlaams Belang. Ook van andere mensen in de betrokken buurt, kregen we dat bericht. Hallo? Intussen is de melding overgemaakt aan De Post voor onderzoek en uitleg.

Advertenties
h1

Drie weken campagne in de wijken

dinsdag 22 mei 2007

pdc-voor-gezin.jpgGisteren maandag startten Philippe De Coene en zijn ploeg met wijkbezoeken in Kortrijk. Drie wijken met in totaal meer dan 1.500 woningen werd bezocht. Vandaag is hij op pad met de sp.a-ploeg van Avelgem.

Waar ben ik in de ultieme weken?

Dinsdag 22 mei: Avelgem

Woensdag 23 mei: Kortrijk Sint-Jan + Stasegemsestraat

Donderdag 24 mei: Avelgem

Vrijdag 25 mei: Kortrijk, wijk Venning

Zaterdag 26 mei: Kortrijk, wijk Drie Hofsteden

Dinsdag 29 mei: wijk Rubensplein Overleie

Woensdag 30 mei: Harelbeke

Donderdag 31 mei: Kuurne

Vrijdag 1 juni: Harelbeke

Zaterdag 2 juni: Kortrijkse deelgemeente Heule

Maandag 4 juni: Harelbeke

Dinsdag 5 juni: Kortrijkse deelgemeenten Rollegem en Kooigem

Woensdag 6 juni: Kortrijkse deelgemeente Bissegem

Donderdag 7 juni: Kortrijkse deelgemeente Marke

Vrijdag 8 juni: Kortrijk, wijk Sint-Elisabeth

Zaterdag 9 juni: slag van de laatste dag in Kortrijk, Harelbeke, Kuurne, Waregem, Avelgem, Gullegem, Zwevegem en Meulebeke.

h1

Duel op 28 mei op Focus-WTV

dinsdag 22 mei 2007

Op 28 mei zendt de regionale zender WTV-Focus een duel uit tussen Roel Deseyn (CD&V) en Philippe De Coene (sp.a). De opnames daarvoor gebeurden gisteren maandag op verschillende locaties. In de buurt van de steenkoolcentrale van Ruien, in het Scheldegebied tussen Oost- en West-Vlaanderen, en vervolgens in een hoogtechnologisch bedrijf in de Kortrijkse deelgemeente Bissegem. Thema’s waren propere en zuinige energie en economische vernieuwing.

Wat brengt dat? Zoals vaak werd er lang opgenomen om kort uit te zenden. Dat wordt dus wachten tot 28 mei.

h1

Help, I need somebody!

dinsdag 15 mei 2007

aff-2m-1600×1200-philippe.jpgJA! Philippe, derde kandidaat op de West-Vlaamse sp.a-Spirit-lijst voor de Kamer, kan nog altijd enige hulp gebruiken in de campagne. Wil je een affiche aan het venster, een bord in de tuin of een sticker op de achterruit van je auto, stuur dan een mailtje naar philippe.decoene@skynet.be. Of bel Philippe op 0477/45 32 32. Dikke merci.

h1

Vooruit met de fiets in Waregem

dinsdag 15 mei 2007

Morgen woensdag 16 mei trekken sp.a-spirit-lijsttrekker Renaat Landuyt en Philippe De Coene samen naar Waregem voor de actie “Ja! Met de fiets kom je vooruit.” Er wordt gestart om 6.45 uur aan het station. Vervolgens is er een bezoek aan de plaatselijke sociale werkplaats Veloods (www.veloods.be) in de Oude Vijvestraat, een plek waar ondermeer fietsen worden verhuurd. Ter plaatse hebben we ook contact met Greenhouse, ook al een initiatief dat kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt helpt. Vanaf 10 uur worden de Waregemse fietspaden getest en ten slotte brengt de ploeg een bezoek aan het bedrijf Termote-Vanhalst in de Brabantstraat.

h1

Belastingen verminderen

vrijdag 11 mei 2007

Op de gemeenteraad van 14 mei zal de progressieve fractie sp.a-spirit-Groen! het voorstel doen om de aanvullende personenbelasting te verminderen van 7,9 tot 7,4 %. Daardoor zou de Kortrijkse bevolking zowat 1,1 miljoen euro minder belastingen moeten betalen. De financiële situatie van Kortrijk is immers zo stevig dat de stad zich gerust een belastingsvermindering kan permitteren, zelfs al zou het huidige bestuur beslissen meer te gaan investeren. Dat blijkt uit de cijfers van vorig jaar, waarvan de afrekening maandag aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.
2006 was het laatste jaar van het CD&V-sp.a-bestuur in Kortrijk. De begrotingsrekening 2006 van stad Kortrijk vertoont een positief resultaat van 8.429.208,19 euro. Dat is het hoogste overschot van de voorbije bestuursperiode. Weliswaar waren er vorig jaar voor 11,7 miljoen euro uitzonderlijke inkomsten (door de verkoop van Electrabel-aandelen voor 3,6 miljoen euro, de uitkering van de reserves van Gaselwest voor 4,5 miljoen euro en de beursgang van Telenet voor 5,5 miljoen euro). Maar die financiële gelukslag is uit het begrotingsresultaat weggegomd met netto-overboekingen (15 miljoen euro) naar de investeringen en de reserves van de stad.

Door een voorzichtig beleid heeft de vorige bestuursploeg, waarvan de sp.a deel uitmaakte, een riant startkapitaal bijeengespaard voor het huidige bestuur, waaruit de sp.a is verwijderd. Helemaal anders dus dan de bijzonder moeilijke omstandigheden waarin de vorige ploeg in 2001 begon. In 2001 bedroegen de reserves hoop en al 64.000 euro (amper 2,6 miljoen frank).

De financiële reserves van de stad bedragen momenteel 17,5 miljoen euro (meer dan 700 miljoen frank) en daar komt in 2007 nogmaals 5 miljoen euro netto bij.
Ondanks die goede financiële startpositie is de nieuwe bestuursploeg niet ernstig aan het investeren gegaan in zijn eerste jaar. Zelfs na de wijziging van de begroting 2007 na verwerking van de resultaten van vorig jaar, neemt het huidige bestuur zich voor om amper 33 miljoen euro te investeren. Vorig jaar begrootte Kortrijk, met de sp.a in het schepencollege, niet minder dan 60 miljoen euro. Daarvan is er voor 43 miljoen euro vastgelegd. De resterende 17 miljoen euro werden doorgeschoven naar dit jaar. Dat betekent dat er dit jaar slechts voor 16 miljoen euro nieuwe werken op de begroting is ingeschreven. Dat is bedroevend laag in het licht van de stevige stadsfinancies.

Niet aangenaam voor de Kortrijkse bevolking is de verschrompeling van de post ‘wegenwerken in uitvoering’. Dat zijn de geplande investeringen in zaken die iedereen aanbelangen, zoals herstel van asfaltlagen, wegaanpassingen, onderhoud van fietspaden en trottoirs, aanleg van nieuwe fietspaden en trottoirs enzovoort. Vorig jaar stond daarvoor 9,5 miljoen euro op de begroting; dit jaar slechts 3,9 miljoen euro. Aangezien er vorig jaar voor 1 miljoen euro van die wegenwerken niet vastgelegd geraakten, bevat de begroting 2007 voor wegenwerken in uitvoering amper 2,9 miljoen euro nieuwe werken. Dat zou dus veel beter kunnen.
De aanvullende belasting op de personenbelasting, die in Kortrijk 7,9 % bedraagt, leverde vorig jaar 18 miljoen euro op. Uit het grote overschot van vorig jaar en het aanzwellen van de financiële reserves kan besloten worden dat er ruimte is voor een belastingsverlaging. Het is niet de opdracht van een stad om op kosten van zijn bevolking onverantwoord grote reserves aan te leggen. De reserves moeten groot genoeg zijn om in periodes van tegenvallende rentestanden verder te kunnen investeren zonder de leninglast te hoog te laten oplopen, maar het kan niet de bedoeling zijn het opgepotte geld te blijven vermeerderen.

Zelfs al zou Kortrijk wat dynamischer gaan investeren, dan nog zijn de ontvangsten zodanig dat de reserves niet hoeven te worden aangesproken. Het is proefondervindelijk bewezen dat de stad dynamisch gerund kan worden met minder belastingen. Sp.a-spirit-Groen! stelt dus voor om de aanvullende personenbelasting te verlagen van 7,9 tot 7,4%. Dat is precies het gemiddelde van de Vlaamse centrumsteden. Een dergelijke belastingsvermindering zou betekenen dat de Kortrijkse gezinnen 1,1 miljoen euro minder belastingen per jaar zouden moeten betalen. Op legislatuurbasis betekent dat al snel

Met de vastgestelde financiële toestand van Kortrijk kan goed bestuur slechts betekenen: meer investeringen en minder belastingen. De fractie sp.a-spirit-Groen! is benieuwd of de huidige bestuursploeg, met VLD, daar wil op ingaan.

h1

Onder kandidaten

woensdag 9 mei 2007

Mijn stadsgenoot Stefaan De Clerck is kandidaat voor de verkiezingen van 10 juni. En zoals alle kandidaten zoekt hij mensen om te helpen met de campagne en schrijft hij die mensen daarvoor ook persoonlijk aan. Sliman You-Ala, Kortrijkzaan van allochtone afkomst, deelde in de eer een brief te mogen ontvangen. Sliman is ook gemeenteraadslid. Weliswaar voor de sp.a. Adresbestanden, ze verdienen zo nu en dan eens een update.